Chủ nhật, 14/08/2022
Linh mục Micae  Nguyễn Tiến Quang
Linh mục Micae Nguyễn Tiến Quang
Lễ bổn mạng: 29/09
Ngày sinh: 11/08/1973
Thụ phong: 29/11/2005
Chức vụ: Chánh xứ Nhân Nghĩa.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Nhân Nghĩa - Thôn 1 - Báo Đáp - Trấn Yên - Yên Bái
Điện thoại:
Email:
- Từ 29/11/2005 – 25/3/2006: Phó xứ Yên Bái, kiêm nhiệm xứ Yên Bình, Hán Đà.
- Từ 26/3/2006 – 2011: Quản xứ Mông Sơn.
- Từ 2011 – 6/2016: Quản xứ Mông Sơn, kiêm nhiệm xứ Bảo Ái và xứ Lục Yên.
- Từ 6/2016 - 06/2019: Quản xứ Cần Kiệm.
- Từ 06/2019 - nay: Quản xứ Nhân Nghĩa và Yên Hưng|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log