Chủ nhật, 01/10/2023
Linh mục Giuse  Dương Quốc Chí
Linh mục Giuse Dương Quốc Chí
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1978
Thụ phong: 01/10/2015
Chức vụ: Chánh xứ Hiền QuanQuản xứ Lũng HiềnQuản xứ Thanh Uyên.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Hiền Quan, xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ 1/10/2015 - 13/11/2017: Lm. Phó xứ đặc trách giáo xứ Tiên Cát. 
Từ tháng 11/2017 - 06/2019: Lm. phó giáo xứ Tuyên Quang
Từ tháng 6/2019 - 07/2020: Lm. phó đặc trách giáo xứ Vân Du
Phó Ban Giáo lý Đức tin
Từ tháng 07/2020 - 02/2021: Lm. phó đặc trách giáo xứ Hiền Quan
Từ tháng 02/2021 - nay: Lm chính xứ Hiền Quan, kiêm Lũng Hiền và Thanh Uyên
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log