Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Hồ Sĩ Hiền
Linh mục Giuse Hồ Sĩ Hiền
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Chức vụ: Phó xứ Lai Châu.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Lai Châu, xã San Thàng, Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại:
Email:
- Từ 2018 - 06/2021: Lm. phó đặc trách giáo xứ Phù Lỗ
- Từ 07/2021 - nay: Lm. phó tổng quát giáo xứ Lai Châu 
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log