Chủ nhật, 14/08/2022
Linh mục Giuse  Nguyễn Văn Đỉnh
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Đỉnh
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1947
Thụ phong: 1980
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Chu Chàng, xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội
Hiện nay đang mục vụ tại giáo họ Chu Chàng. 
Chủ tịch UBMV Hoà Bình và Công Lý|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log