Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Phêrô  Nguyễn Văn Tuyển
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyển
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1964
Thụ phong: 14/02/2006
Chức vụ: Chánh xứ Phụng ThượngQuản xứ Đồng Xa.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phụng Thượng, xã Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ
Từ năm 2006 - 2013: Lm quản xứ Vĩnh Quang
Từ năm 2013 - 06/2021: Lm quản xứ Gia Thanh, Tiên Phú
Từ 07/2021 - nay: Lm chính xứ giáo xứ Phụng Thượng
Từ 07/2022 - nay: Kiêm nhiệm giáo họ Đồng Kẻng
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log