Chủ nhật, 24/10/2021
Linh mục Đaminh  Nguyễn Văn Lưu
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Lưu
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 01/10/2014
Chức vụ: Chánh xứ Đồng Đam.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Đồng Đam, Bằng Luân, Đoan Hùng, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ 10/2014 - 10/2016: Lm phó đặc trách xứ Vân Thê (Thanh Ba)
Từ 10/2016 -  07/2020: Lm phó đặc trách xứ Bảo Ái
Từ 07/2020 - nay: Lm quản xứ Đồng Đam|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log