Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Văn Chính
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Chính
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 27/08/2019
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Yên Phú, xã Yên Phú, Văn Yên, Yên Bái
Điện thoại:
Email:
Từ 2019 - 07/2020: Lm phó xứ Bách Lộc
Từ 07/2020 - nay: Lm phó đặc trách giáo xứ Yên Phú
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log