Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Antôn  Nguyễn Tân Hợi
Linh mục Antôn Nguyễn Tân Hợi
Lễ bổn mạng: 13/06
Ngày sinh: 30/04/1974
Thụ phong: 01/10/2016
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Sùng Đô, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Quê quán: Giáo xứ Mộ Xuân, xã Xuân An, huyện Yên Lập, Phú Thọ
Từ tháng 10/2016 - 11/2017: Lm. phó đặc trách giáo xứ Thạch Sơn.
Từ 11/2017 - 2019: Lm phó xứ Nghĩa Lộ
Từ 2019 - 06/2021: phó đặc trách chuẩn xứ Sùng Đô
Từ 07/2021 - nay: Lm. chính xứ Sùng Đô
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log