Chủ nhật, 01/10/2023
Linh mục Giuse  Đỗ Văn Thành
Linh mục Giuse Đỗ Văn Thành
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 07/12/1977
Thụ phong: 07/10/2017
Khẩu hiệu: Yêu Đến Cùng (Ga 13,1b)
Chức vụ: Phó xứ Điện Biên.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Tp Điện Biên, Điện Biên
Điện thoại:
Email:
Quê quán: Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ
Từ năm 2017 - 2018: Lm phó đặc trách giáo xứ Vĩnh Hoá
Từ 07.2018 - 06/2021: Lm phó đặc trách giáo xứ Bãi Dòng
Từ 07/2021 - nay: Lm phó tổng quát giáo xứ Điện Biên
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log