Thứ hai, 15/07/2024
05:05 | 03/07/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 14 Thường niên B - Linh mục Thái Nguyên.
10:29 | 25/06/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ kính Thánh Phêrô, Phaolô và Chúa nhật 13 Thường niên B - Linh mục Thái Nguyên.
07:38 | 18/06/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 12 Thường niên B và Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả - Linh mục Thái Nguyên.
08:23 | 10/06/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 11 Thường niên B - Linh mục Thái Nguyên.
09:44 | 03/06/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Chúa nhật 10 Thường niên B - Linh mục Thái Nguyên.
15:36 | 28/05/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 9 Thường niên - Kính MÌNH và MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - Linh mục Thái Nguyên.
09:49 | 24/05/2024
Từ tháng 9/2024 Học viện Công giáo Việt Nam mở các khóa học ứng dụng chương trình Mục vụ và Đào tạo:
09:48 | 20/05/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật lễ CHÚA BA NGÔI - Linh mục Thái Nguyên.
14:30 | 13/05/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật lễ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - Linh mục Thái Nguyên.
17:15 | 06/05/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 7 Phục Sinh B - Chúa Thăng Thiên - Linh mục Thái Nguyên.
06:30 | 30/04/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 6 Phục Sinh năm B - Linh mục Thái Nguyên.
07:47 | 23/04/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật V Phục Sinh năm B - Linh mục Thái Nguyên.
15:46 | 16/04/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật IV Phục Sinh B – CHÚA CHIÊN LÀNH - Linh mục Thái Nguyên.
10:34 | 09/04/2024
Xin gửi tới cộng đoàn ca khúc: Ý CHÚA TRÊN ĐỜI CON của Sr Hương Trần - MTG Hưng Hóa.
08:06 | 08/04/2024
Xin gửi tới cộng đoàn bài hát: BAO LA TÌNH CHÚA của Sr Hương Trần - MTG Hưng Hóa.
15:32 | 02/04/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật II Phục Sinh - Kính lòng thương xót của Thiên Chúa - Linh mục Thái Nguyên.
09:27 | 28/03/2024
Câu hỏi: Vào chập tối ngày thứ Bảy Tuần Thánh, nhiều giáo xứ cử hành Thánh lễ Vọng Phục sinh thứ nhất dành cho thiếu nhi, và Thánh lễ Vọng Phục sinh thứ hai dành cho người lớn. Vậy, có được phép cử hành hai Thánh lễ Vọng Phục sinh tại cùng một nhà thờ không?
09:35 | 25/03/2024
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ Tuần Thánh của Linh mục Thái Nguyên.
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log