Thứ năm, 01/06/2023
09:05 | 30/05/2023
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi của Linh mục Thái Nguyên.
09:46 | 29/05/2023
Ca đoàn hỗ trợ chứ không thay thế cộng đoàn. Cộng đoàn phụng vụ Việt Nam có được những thuận lợi: tín hữu thích hát và có khả năng hát, có nhiều bài hát cộng đồng, có dồi dào các phương tiện công nghệ.
10:12 | 23/05/2023
Xin gửi tới quý cộng đoàn Thánh Vịnh Đáp Ca - Ca tiếp liên - Alleluia - Lm Thái Nguyên.
09:16 | 22/05/2023
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống của Linh mục Thái Nguyên.
08:12 | 16/05/2023
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa Thăng Thiên của Linh mục Thái Nguyên.
15:02 | 15/05/2023
Xin gửi tới cộng đoàn bài hát: LÊN ĐỀN THÁNH CHÚA của Sr Hương Trần - MTG Hưng Hóa.
11:20 | 10/05/2023
Xin gửi tới quý cộng đoàn Thánh Vịnh Đáp Ca - Alleluia - Chúa nhật VI Phục Sinh năm A - Lm Thái Nguyên.
08:02 | 10/05/2023
Tình con với Chúa - Sáng tác và trình bày: Sr Hương Trần Mến Thánh Giá Hưng Hóa
10:44 | 08/05/2023
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật VI Phục Sinh A của Linh mục Thái Nguyên.
10:33 | 04/05/2023
Xin gửi tới quý cộng đoàn Thánh Vịnh Đáp Ca - Alleluia - Chúa nhật V Phục Sinh năm A - Lm Thái Nguyên.
19:44 | 02/05/2023
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật V Phục Sinh A của Linh mục Thái Nguyên.
06:23 | 25/04/2023
Xin gửi tới quý cộng đoàn Thánh Vịnh Đáp Ca - Alleluia - Chúa nhật IV Phục Sinh năm A - Chúa Chiên Lành - Lm Thái Nguyên.
07:17 | 24/04/2023
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật IV Phục Sinh A - Chúa Chiên Lành của Linh mục Thái Nguyên.
18:56 | 19/04/2023
Xin gửi tới quý cộng đoàn Thánh Vịnh Đáp Ca - Alleluia - Chúa nhật III Phục Sinh năm A - Lm Thái Nguyên.
07:26 | 17/04/2023
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật III Phục Sinh - Linh mục Thái Nguyên.
09:25 | 12/04/2023
Xin gửi tới quý cộng đoàn Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa nhật II Phục Sinh - Lm Thái Nguyên.
08:48 | 11/04/2023
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật II Phục Sinh - Kính lòng thương xót Chúa - Linh mục Thái Nguyên.
10:46 | 05/04/2023
Xin gửi tới quý cộng đoàn Thánh Vịnh Đáp Ca Lễ vọng Phục Sinh - Lm Thái Nguyên.
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đôi điều suy nghĩ về việc dâng hoa cộng đồng kính Đức Mẹ
Đôi điều suy nghĩ về việc dâng hoa cộng đồng kính Đức Mẹ
Hơn bao giờ hết, ngày nay việc giữ đức tin vẫn cần hai chiều kích cá nhân và cộng đoàn, cần hình thức, phong trào và chiều sâu bên trong; cần đạo đức bình dân và nghi thức phụng vụ chính thức. Làm sao để kết hợp hài hòa giữa cái bên trong và bên ngoài cho hợp lý mới có sức lan tỏa. Quan trọng là Đức Kitô và Lời của Ngài được lớn lên.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log