Chủ nhật, 01/10/2023
Linh mục Giuse  Đỗ Chung Quân
Linh mục Giuse Đỗ Chung Quân
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1987
Thụ phong: 13/10/2021
Khẩu hiệu: "Thầy biết con yêu mến Thầy" (Ga 21,17c)
Chức vụ: Phó xứ Dị Nậu.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Dị Nậu, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội
Điện thoại:
Email:
Từ tháng 10/2021 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Dị Nậu
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log