Chúa nhật, 21/04/2024
Linh mục Gioan  Vũ Ân
Linh mục Gioan Vũ Ân
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 16/10/1985
Thụ phong: 31/08/2022
Chức vụ: Phó xứ Lã Hoàng.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Lã Hoàng, xã Chi Đán, Đoan Hùng, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
- Từ tháng 09/2022 - 09/2023: Linh mục phó đồng cư giáo xứ Nghĩa Lộ
- Từ tháng 09/2023 - nay: Linh mục phó đặc trách giáo xứ Lã Hoàng
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log