Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Phan Văn Luật
Linh mục Giuse Phan Văn Luật
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 02/08/1977
Thụ phong: 31/05/2012
Chức vụ: Hồng Y, Chủ tịch UB Văn Hoá, Chánh xứ Trại Cỏ (Sông Chảy)Quản xứ Lã Hoàng.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Trại Cỏ, xã Nghinh Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ
Từ 2012 đến 2013: Lm. Phó xứ Giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc.
Đặc trách Giới Nhà giáo Công giáo – giáo phận.
Từ 2013 -10/2015: Lm. Phó xứ - Đặc trách giáo xứ Yên Khoái.
Từ 10/2015 - 06/2019: Lm. Phó xứ - Đặc trách giáo xứ Mậu Đông
Từ 06/2019 - nay: Lm. quản xứ giáo xứ Trại Cỏ
Chủ tịch UB Văn Hoá
- Từ 07/2022 - nay: Kiêm nhiệm giáo xứ Vân Du và giáo xứ Lã Hoàng
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log