Thứ sáu, 22/09/2023
Linh mục Giuse  Phan Văn Luật
Linh mục Giuse Phan Văn Luật
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 02/08/1977
Thụ phong: 31/05/2012
Chức vụ: Hồng Y, Chủ tịch UB Văn Hoá, Chánh xứ Vân DuChánh xứ Trại Cỏ (Sông Chảy)Quản xứ Lã Hoàng.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Trại Cỏ, xã Nghinh Xuyên, Đoan Hùng, Phú Thọ
Từ 2012 đến 2013: Lm. Phó xứ Giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc.
Đặc trách Giới Nhà giáo Công giáo – giáo phận.
Từ 2013 -10/2015: Lm. Phó xứ - Đặc trách giáo xứ Yên Khoái.
Từ 10/2015 - 06/2019: Lm. Phó xứ - Đặc trách giáo xứ Mậu Đông
Từ 06/2019 - nay: Lm. quản xứ giáo xứ Trại Cỏ
Chủ tịch UB Văn Hoá
- Từ 07/2022 - nay: Lm chính xứ giáo xứ Vân Du và giáo xứ Lã Hoàng
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế
Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, hiện nay là Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân cũng được Toà Thánh đặt làm Giám quản Tông toà Giáo phận Đà Nẵng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log