Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Giuse  Vũ Thế Bảy
Linh mục Giuse Vũ Thế Bảy
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 20/07/1973
Thụ phong: 01/10/2014
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Huổi Một, xã Huổi Một, Sông Mã, Sơn La
Điện thoại:
Email:
- Từ ngày 01/ 10/ 2014 -10/2015: Linh mục phó đặc trách Xứ Mộc Hoàn.
- Từ tháng 10/2015 - 5/06/2016: Lm. Phó đặc trách giáo xứ Cần Kiệm
- Từ 06/06/2016 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Yên Bình
- Phó phụ trách Hội Legio trong Giáo Phận Hưng Hóa 
- Từ 02/2021 - nay: Lm quản nhiệm chuẩn xứ Co Hay|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log