Thứ sáu, 21/09/2018
08:24 | 21/09/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến. Chúa Giêsu xuống trần gian để phục vụ và dạy chúng ta phải phục vụ. Ngài đã phục vụ cho đến chết. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người kitô hữu, nhất là thiếu nhi biết sống phục vụ theo như Chúa dạy.
08:50 | 20/09/2018
Ðạo dạy tôi thờ Thiên Chúa là đạo thật, tôi sẵn sàng chết chứ không bỏ đạo".
15:56 | 19/09/2018
Xin gửi tới cộng đoàn tiểu phẩm và những lời dẫn MC cho chương trình trung thu.
16:37 | 14/09/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 24 thường niên B của Linh mục Thái Nguyên.
10:43 | 14/09/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Chúa Giêsu đã phải trải qua thập giá rồi mới vào vinh quang. Theo con đường đó mỗi người chúng ta, nhất là thiếu nhi muốn được vinh dự ở đời này, và vinh hiển đời sau, cần phải tôi luyện và cố gắng sống tốt. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều này.
15:45 | 07/09/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 23 thường niên B của Linh mục Thái Nguyên.
08:30 | 06/09/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Thiên Chúa là tình yêu: tình yêu tha thứ, tình yêu ban sự sống, tình yêu chữa lành. Chúng ta cầu xin Chúa cứu chữa những ai đang đau đớn phần hồn và phần xác, để họ được mở tai lắng nghe và mở miệng ca tụng tình yêu Chúa.
10:48 | 31/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh Đáp ca, Alleluia và Hiệp lễ Chúa nhật 22 thường niên B của Linh mục Thái Nguyên.
09:24 | 30/08/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Tham dự Thánh lễ là chúng ta được liên kết với mọi thành phần trong Giáo Hội và trên thế giới. Chúng ta cầu xin Chúa chúc phúc lành cho mọi người qua Thánh lễ này.
17:39 | 24/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh Đáp ca, Alleluia và Hiệp lễ Chúa nhật 21 thường niên B của Linh mục Thái Nguyên.
15:20 | 24/08/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Yêu mến ai thì thích nghe người đó. Chúng ta cầu xin cho tất cả thiếu nhi chúng ta biết yêu mến Chúa, luôn lắng nghe và sống Lời Chúa để được nên giống Ngài.
16:35 | 18/08/2018
Các Bí Tích là hoạt động của Thiên Chúa mà qua đó Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài cho hết thảy chúng ta là con cái. Chính Thiên Chúa đã thiết lập các Bí Tích và do đó, cũng chính Ngài là Đấng thực hiện các Bí Tích ấy bằng nhiều cách thức khác nhau.
13:24 | 17/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh Đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật 20 thường niên B của Linh mục Thái Nguyên.
12:55 | 17/08/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Được ăn uống Mình Máu thánh Chúa là hạnh phúc lớn nhất cho người kitô hữu chúng ta, vì được nên một với Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết luôn sẵn sàng để được đón Chúa mỗi khi tham dự Thánh lễ.
14:53 | 10/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh Đáp ca, Alleluia và Hiệp lễ Chúa nhật 19 thường niên B của Linh mục Thái Nguyên.
09:49 | 09/08/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã trao ban chính mình, đó là biến bánh miến và rượu nho trở thành Mình Máu Thánh Người để làm của ăn cho chúng ta. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa và cầu xin:
10:41 | 02/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh Đáp ca, Alleluia và Hiệp lễ Chúa nhật 18 thường niên B của Linh mục Thái Nguyên.
09:34 | 02/08/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Thời Cựu ước, Thiên Chúa đã ban bánh trong sa mạc để nuôi dân chúng. Đến thời Tân ước Chúa Giêsu đã ban chính Mình Máu Ngài để nuôi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến và quý trọng Mình Thánh Chúa.
|||||
MTV - Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log