Thứ bẩy, 24/03/2018
10:50 | 23/03/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Chúng ta vừa nghe bài Thương Khó của thánh Máccô. Vinh quang và thập giá luôn hòa lẫn với nhau. Chúng ta cùng bước theo cuộc thương khó của Chúa Giêsu để cảm nhận được tình yêu của Ngài nơi cuộc thương khó này.
11:14 | 22/03/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật Lễ Lá năm B của linh mục Thái Nguyên.
05:15 | 16/03/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 5 Mùa Chay năm B của linh mục Thái Nguyên.
05:09 | 16/03/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Chúa Giêsu vì vâng lời Chúa Cha đã xuống trần gian làm người và chịu chết để cứu độ chúng ta. Noi gương vâng phục của Chúa Giêsu, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
08:17 | 09/03/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 4 Mùa Chay năm B của linh mục Thái Nguyên.
07:47 | 09/03/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. Trong niềm tin đó, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
16:38 | 07/03/2018
Giờ Chầu Thánh Thể: 24 giờ cho Chúa Mùa Chay 2018.
10:09 | 01/03/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B của linh mục Thái Nguyên.
10:05 | 01/03/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Nhà thờ là nơi dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa, hiệp thông cầu nguyện, dâng lễ, cử hành các bí tích… Giờ đây, trong nhà thờ thân yêu này, chúng ta cùng dâng lời chúc tụng Chúa và cầu nguyện.
08:53 | 22/02/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật 2 Mùa Chay năm B của linh mục Thái Nguyên.
07:29 | 22/02/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Trước khi cho các môn đệ chứng kiến cuộc khổ nạn đau thương, Chúa Giêsu cho các ông thấy Ngài hiển dung sáng láng tốt lành. Cùng với các môn đệ, chúng ta dâng lời cầu nguyện.
16:59 | 16/02/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Chúng ta đã khai mạc mùa Chay vào ngày thứ Tư Lễ Tro vừa qua. Mùa Chay mời gọi chúng ta kiểm điểm đời sống để phát huy điều tốt và diệt trừ điều xấu. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
16:50 | 14/02/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Lễ Mồng Hai Tết của linh mục Thái Nguyên.
16:44 | 14/02/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Lễ Mồng Một Tết của linh mục Thái Nguyên.
14:54 | 11/02/2018
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Thứ Tư Lễ Tro của linh mục Thái Nguyên.
16:55 | 08/02/2018
Thiếu nhi chúng con thân mến! Chúa Giêsu là Đấng tha thứ tội lỗi, chữa lành bệnh tật và xoa dịu khổ đau cho con người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
09:24 | 01/02/2018
Cuộc sống đời này đau khổ, bệnh tật là những gì con người không thể tránh khỏi. Nhưng Chúa muốn chúng ta dùng chính những đau khổ đó để thánh hoá bản thân.
17:27 | 25/01/2018
Trong cuộc sống trần thế có biết bao cám dỗ của ma quỉ, thế gian, xác thịt làm cho chúng ta dễ xa lìa Thiên Chúa. Ý thức được sự yếu đuối mỏng giòn của kiếp người và tin tưởng vào quyền năng vô biên của Chúa, Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế, Ngày 21.02.2018 (Full HD)
Liên kết website
Tiêu điểm
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.giaophanhunghoa.org!
log