Thứ năm, 29/09/2022
09:43 | 27/09/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 27 Thường niên năm C - Lm Thái Nguyên.
10:14 | 20/09/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 26 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
10:18 | 13/09/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 25 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
10:11 | 06/09/2022
Tết Trung Thu năm nay trùng vào thứ Bảy ngày 10/9/2022, nên buổi chiều buộc phải giữ lễ theo Chúa Nhật XXIV thường niên (x. GL 1248 §1; Notitiae 1984, trang 603), vì vậy không thể cử hành Lễ theo truyền thống dân tộc (Tết Trung Thu).
08:28 | 05/09/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 24 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
15:14 | 29/08/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 23 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
10:09 | 22/08/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 22 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
07:35 | 17/08/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 21 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
08:02 | 13/08/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lm Thái Nguyên.
10:12 | 09/08/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 20 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
15:49 | 01/08/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 19 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
14:32 | 26/07/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 18 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
10:55 | 20/07/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 17 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
12:48 | 11/07/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 16 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
08:36 | 05/07/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 15 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
09:52 | 28/06/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Chúa nhật 14 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
09:04 | 21/06/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Chúa nhật 13 Thường niên - Năm C - Lm Thái Nguyên.
17:38 | 14/06/2022
Xin gửi tới cộng đoàn những bài Thánh ca Phụng vụ lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - Lm Thái Nguyên.|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log