Thứ bẩy, 21/10/2017
21:53 | 19/10/2017
Thiếu nhi chúng con thân mến! Chúa Kitô đã trao cho Hội Thánh sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Chúa muốn chúng ta đón nhận, sống và tiếp nối sứ vụ ấy. Mừng lễ Chúa nhật Truyền giáo hôm nay chúng ta hãy khiêm tốn cầu xin.
16:31 | 12/10/2017
Thiếu nhi chúng con thân mến! Thánh lễ là bữa tiệc chính Chúa đã chuẩn bị và được Giáo Hội dọn sẵn để mời gọi chúng ta đến dự. Đó cũng chính là hình ảnh yến tiệc Nước Trời mai hậu dành cho mỗi chúng ta. Với lòng cảm tạ và biết ơn, chúng ta cùng thành tâm tin tưởng cầu xin.
21:13 | 11/10/2017
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật XXVIII Thường niên năm A của linh mục Thái Nguyên.
17:28 | 05/10/2017
Thiếu nhi chúng con thân mến! Đức Kitô đã đến trần gian để đem bình an cho nhân loại. Ngài dạy chúng ta phải loan tin bình an ấy cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ. Xin cho chúng ta biết hướng lòng lên Chúa và dâng lời cầu xin.
08:21 | 05/10/2017
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật XXVII Thường niên năm A của linh mục Thái Nguyên.
08:31 | 30/09/2017
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật XXVI Thường niên năm A của linh mục Thái Nguyên.
09:08 | 29/09/2017
Thiếu nhi chúng con thân mến! Lắng nghe, đón nhận Lời Chúa dạy và đem ra thực hành là điều rất cần thiết của việc sống niềm tin. Đó cũng là ý nghĩa của Dụ ngôn về hai người con. Xin cho chúng ta biết khiêm tốn lắng nghe và tin tưởng nơi Chúa để sẵn sàng sống điều Chúa dạy.
21:19 | 21/09/2017
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật XXVThường niên năm A của linh mục Thái Nguyên.
21:13 | 21/09/2017
Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu thương và nhân ái với tất cả những ai đã và đang tham gia làm vườn nho cho Chúa. Hôm nay, Ngài cũng mời gọi chúng ta ý thức trách nhiệm của người đang tham gia làm vườn nho Chúa.
22:17 | 14/09/2017
Thiếu nhi chúng con thân mến! Hằng ngày chúng ta vẫn cầu xin Chúa Cha: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta còn nhiều thiếu sót. Khiêm tốn trước mặt Chúa, chúng ta nài xin ơn tha thứ và thành tâm dâng lời cầu nguyện.
08:14 | 14/09/2017
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật XXIVThường niên năm A của linh mục Thái Nguyên.
14:17 | 11/09/2017
Chương IX: Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống
14:46 | 07/09/2017
Thiếu nhi chúng con thân mến! Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta thực thi đức ái khi sửa lỗi cho nhau. Đó cũng chính là cách biểu lộ lòng mến Chúa yêu người. Xin cho chúng ta biết quan tâm, nhận ra nhu cầu của mỗi người và tha thiết dâng lời nguyện xin.
16:16 | 05/09/2017
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca Chúa nhật XXIII Thường niên năm A của linh mục Thái Nguyên.
13:04 | 31/08/2017
Thiếu nhi chúng con thân mến! Thập giá hay thử thách đau khổ chính là con đường mà Đức Giêsu đã chọn để cứu chuộc nhân loại. Ngước nhìn Thánh giá Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin.
21:16 | 30/08/2017
Xin gửi tới cộng đoàn Thánh vịnh đáp ca và Hiệp lễ Chúa nhật XXII Thường niên năm A của linh mục Thái Nguyên.
06:11 | 29/08/2017
Chương VIII: Nhận biết Chúa Giêsu là Đấng cứu độ
22:15 | 25/08/2017
Khi sử dụng Email và các Mạng Xã Hội (Social Media) như Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram… ta cần phải có những biện pháp an toàn. Nếu không, kẻ khác sẽ vào được trong tài khoản của bạn để lấy thông tin, gây rối loạn, mang danh nghĩa bạn để đưa lên những nội dung nguy hiểm, làm hỏng trang web…
Giới Thiệu Các Tiến Chức Sẽ Được Truyền Chức Vào Ngày 07.10.2017
Liên kết website
Tiêu điểm
Thánh ca & Nhạc công giáo
Mong chẳng còn gì
Con chỉ là tạo vật
Chúa cất tiêng gọi con
Bỏ Ngài con biết theo ai
Nguyện cầu cho nhau
Dâng niềm cảm mếm
Con dâng Chúa
Dấu ấn tình yêu
Đêm thánh vô cùng
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.giaophanhunghoa.org!
log