Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Đỗ Văn Nguyên
Linh mục Giuse Đỗ Văn Nguyên
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 18/08/2020
Khẩu hiệu: "Vất vả uổng công nếu không có Chúa" (Tv 126)
Chức vụ: Phó xứ Vĩnh ThọPhó xứ Sơn LộcPhó xứ Mộc Hoàn.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Mộc Hoàn, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại:
Email:
Từ tháng 8/2020 - 01/2021: Lm. phó đặc trách giáo xứ Vĩnh Thọ
Từ tháng 01/2021 - 07/2022: Lm phó xứ nhà thờ Chính toà Sơn Lộc
Từ 07/2022 - nay: Phó đặc trách Mộc Hoàn
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log