Chủ nhật, 14/08/2022
Linh mục Giuse  Đỗ Văn Nguyên
Linh mục Giuse Đỗ Văn Nguyên
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 18/08/2020
Khẩu hiệu: "Vất vả uổng công nếu không có Chúa" (Tv 126)
Chức vụ: Phó xứ Vĩnh ThọPhó xứ Sơn Lộc.
Địa chỉ liên hệ: NT. Vĩnh Thọ, xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội
Điện thoại:
Email:
Từ tháng 8/2020 - 01/2021: Lm. phó đặc trách giáo xứ Vĩnh Thọ
Từ tháng 01/2021 - nay: Lm phó xứ nhà thờ Chính toà Sơn Lộc|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log