Thứ năm, 28/10/2021
Linh mục Giuse Đỗ Văn Nguyên
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1986
Thụ phong: 18/08/2020
Chức vụ: Phó xứ Vĩnh Thọ.
Địa chỉ liên hệ: NT. Vĩnh Thọ, xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội
Điện thoại:
Email:|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log