Thứ bảy, 24/02/2024
Linh mục Giuse  Nguyễn Văn Thịnh
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thịnh
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 16/09/1976
Thụ phong: 31/05/2012
Chức vụ: Chánh xứ Lai ChâuQuản xứ Than Uyên.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Lai Châu, bản Xéo Sin Chải, xã San Thàng, thành phố Lai châu, tỉnh Lai Châu.
Điện thoại:
Email:

Từ 31/5/2012 đến 04/10/2014: Lm phó đặc trách giáo xứ Thuấn Nội
·         Đặc trách giới Doanh Trí giáo phận
·         Phụtá Ủy Ban Công lý hòa bình GP
·         Phụ tá Ủy Ban KinhThánh GP
 
Từ 04/10/2014 - 6/06/2016: Lm phó xứ đặc trách giáo xứ Phú Nghĩa Ba Vì
·         Đặc trách giới Doanh Trí giáophận
·         Phụ tá Ủy Ban Công lý hòa bình GP
·         Phụ tá cho Ủy Ban KinhThánh GP
·         Đặc trách Giáo lý đức tin giáo hạt SơnTây - Hòa Bình
Từ 07/06/2016 - 06/2019: Lm. phó xứ đặc trách giáo xứ Mông Sơn
Từ 06/2019 - 07/2022: Lm quản xứ Yên Bình
Từ 07/2022 - nay: Chính xứ Lai Châu, kiêm giáo xứ Than Uyên

Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tìm kiếm Chúa là việc hệ trọng nhất
Tìm kiếm Chúa là việc hệ trọng nhất
Ước gì chúng ta biết tìm kiếm Chúa, quy hướng về Chúa là trung tâm của cuộc đời chúng ta, để chúng ta biết điều chỉnh những chọn lựa và những cung cách hành xử hằng ngày của mình cho phù hợp với thánh ý Chúa.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log