Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Văn Thịnh
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thịnh
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 16/09/1976
Thụ phong: 31/05/2012
Chức vụ: Chánh xứ Yên Bình.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Lai Châu, bản Xéo Sin Chải, xã San Thàng, thành phố Lai châu, tỉnh Lai Châu.
Điện thoại:
Email:

Từ 31/5/2012 đến 04/10/2014: Lm phó đặc trách giáo xứ Thuấn Nội
·         Đặc trách giới Doanh Trí giáo phận
·         Phụtá Ủy Ban Công lý hòa bình GP
·         Phụ tá Ủy Ban KinhThánh GP
 
Từ 04/10/2014 - 6/06/2016: Lm phó xứ đặc trách giáo xứ Phú Nghĩa Ba Vì
·         Đặc trách giới Doanh Trí giáophận
·         Phụ tá Ủy Ban Công lý hòa bình GP
·         Phụ tá cho Ủy Ban KinhThánh GP
·         Đặc trách Giáo lý đức tin giáo hạt SơnTây - Hòa Bình
Từ 07/06/2016 - 06/2019: Lm. phó xứ đặc trách giáo xứ Mông Sơn
Từ 06/2019 - 07/2022: Lm quản xứ Yên Bình
Từ 07/2022 - nay: Chính xứ Lai Châu, kiêm giáo xứ Than Uyên

|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log