Chủ nhật, 24/10/2021
Linh mục Giuse  Kiều Thống
Linh mục Giuse Kiều Thống
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1946
Thụ phong: 08/01/1995
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Đồng Kẻng, Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ
Hiện đang mục vụ tại giáo họ Đồng Kẻng, giáo xứ Đồng Xa.|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log