Thứ ba, 21/03/2023
Linh mục Giuse  Kiều Thống
Linh mục Giuse Kiều Thống
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1946
Thụ phong: 08/01/1995
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Đồng Kẻng, Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ
Hiện đang mục vụ tại giáo họ Đồng Kẻng, giáo xứ Đồng Xa.
 
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log