Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Antôn  Vũ Thái San
Linh mục Antôn Vũ Thái San
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1974
Thụ phong: 29/06/2008
Chức vụ: Quản lý, Quản hạt hạt Tây Nam Phú Thọ.
Địa chỉ liên hệ: Tòa Giám mục Hưng Hóa, 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội
Từ năm 2010 - 2012: Lm phó xứ Hà Thạch, phó giám đốc TTMV Hà Thạch.
Từ năm 2012 - 06/2019: Lm quản xứ Phú Nghĩa - Phú Hữu và Cát Ngòi
Từ 06/2019 - nay: Lm. quản xứ Phú Nghĩa, Dị Nậu và Bến Thôn
2018 - nay: Chủ tịch UB Caritas
13/05/2020 - nay: Quản lý TGM

Từ tháng 06/2022 - nay: Chính xứ Hoàng Xá, kiêm giáo xứ Trại Sơn và các chuẩn xứ Phú Sơn, Ba Đông, Minh Xuân và Tiên Phong/ Quản hạt Tây Nam Phú Thọ/ Quản lý TGM/Chủ tịch UB Caritas
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log