Chủ nhật, 14/08/2022
Linh mục Giuse  Nguyễn Thái Hà
Linh mục Giuse Nguyễn Thái Hà
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/03/1944
Thụ phong: 30/04/1981
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ giáo họ Thái Bình - giáo xứ Phú Hữu - Tân Xã - Thạch Thất - Hà Nội

Từ 04/1981 – 10/1986:   Phó xứ Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Từ  11/1986 – 9/2007: Chính xứ Vĩnh Lộc.
Từ 01/1998 – 09/2003: Giám quản giáo phận Hưng Hóa.
Từ 09/2007 – 03/2019: Chính xứ Tuyên Quang và ÂnThịnh - Quản hạt Hà Tuyên Hùng
Từ tháng 03/2019 - nay: nghỉ hưu tại giáo họ Thái Bình, giáo xứ Phú Hữu

 |||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log