Thứ năm, 23/05/2024
10:32 | 21/05/2024
“Bởi đâu có xung đột giữa anh em?”.
09:41 | 20/05/2024
“Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình!”.
08:03 | 20/05/2024
Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
09:48 | 19/05/2024
Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.
22:13 | 18/05/2024
Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi, Người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. 
08:49 | 17/05/2024
Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.
08:46 | 16/05/2024
Chúa Cha đã tôn vinh Đức Kitô và tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu.
08:43 | 16/05/2024
“Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện!”.
09:13 | 15/05/2024
Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.
09:10 | 15/05/2024
“Như Cha đã sai Con đến thế gian, Con cũng sai họ đến thế gian”.
09:54 | 14/05/2024
Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.
09:42 | 13/05/2024
Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. 
08:26 | 13/05/2024
“Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói!”.
15:24 | 12/05/2024
Trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. Đức Giêsu đã loan báo trước với các môn đệ: Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. 
16:14 | 10/05/2024
Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.
10:12 | 09/05/2024
Nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, chúng ta đã được tái tạo trong Bí Tích Thánh Tẩy, để được hưởng sự sống muôn đời, ước gì chúng ta luôn biết hướng lòng lên cùng Đức Kitô, Đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha, để trong ngày Người trở lại, chúng ta được mặc áo trắng tinh tuyền theo Người vào hưởng phúc trường sinh.
10:09 | 09/05/2024
“Ít lâu nữa, các con sẽ lại thấy Thầy!”.
09:19 | 08/05/2024
Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Đồn Vàng: Đức cha Đaminh dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cha cố Giuse Phạm Xuân Thảo
Giáo xứ Đồn Vàng: Đức cha Đaminh dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cha cố Giuse Phạm Xuân Thảo
Vào 09g00 ngày 20/05/2024, tại nhà thờ giáo xứ Đồn Vàng,  Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cha cố Giuse Phạm Xuân Thảo. Đồng tế với Đức cha, có cha Quản hạt Tây Nam Phú Thọ, cha Giám tỉnh, quý cha dòng Thừa Sai Đức Tin, quý cha trong Giáo phận.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log