Thứ sáu, 03/02/2023
09:11 | 03/02/2023
“Đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”.
12:47 | 02/02/2023
Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố thánh gia đem con trẻ Giêsu vào đền thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa.
12:41 | 02/02/2023
“Cha mẹ Chúa Giêsu đem Ngài lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa”.
08:13 | 01/02/2023
“Lạy Chúa, xin giúp con luôn cởi mở với ý muốn và kế hoạch của Cha; cho con mỗi ngày, sẵn sàng thưa “vâng”, bất kể Chúa muốn con ở đâu, làm gì!”
10:05 | 31/01/2023
“Lạy Chúa, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa!”.
08:43 | 30/01/2023
“Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này!”.
12:50 | 22/01/2023
“Tiên vàn hãy tìm Nước Thiên Chúa!”; “Ta sẽ ăn gì và mặc gì?”
08:07 | 20/01/2023
“Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Ngài muốn gọi”.
08:13 | 17/01/2023
“Lạy Chúa, cho con luôn xác tín, con không xứng đáng với lòng thương xót Chúa; nhờ đó, con mới ý thức rằng, anh chị em con, những ‘con người cần thương xót hơn công lý!’”
09:57 | 16/01/2023
“Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ”; “Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ”.
17:56 | 15/01/2023
“Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình!”.
08:52 | 14/01/2023
“Lạy Chúa, trong mọi đấng bậc, Chúa gọi con trở nên một ‘công cụ của ân sủng’; xin cho con đừng bao giờ trở nên một công cụ tồi!”
08:08 | 12/01/2023
“Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói, ‘Tôi muốn!’”.
08:08 | 11/01/2023
“Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận!”.
11:00 | 10/01/2023
“Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư”.
19:46 | 09/01/2023
“Khi toàn dân chịu phép rửa, Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa”.
07:46 | 07/01/2023
“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo!”.
08:27 | 06/01/2023
“Lạy Chúa, khoảnh khắc con chịu phép Rửa là khoảnh khắc Chúa mở cửa thiên đàng cho con. Xin cho con một chỉ khao khát Chúa, “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa!”,
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Họp mặt liên tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa 2023 với chủ đề “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”
Họp mặt liên tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa 2023 với chủ đề “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”
Họp mặt liên tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa được diễn ra vào ngày 02.02.2023, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc với chủ đề “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”. Hơn 400 anh chị em tu sĩ thuộc 23 Hội dòng, Tu đoàn, Tu hội đang phục vụ trên khắp 10 tỉnh thành của Giáo phận đã cùng quy tụ và chung chia niềm vui ngày hội ngộ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log