Chủ nhật, 17/10/2021
06:31 | 16/10/2021
Chia sẻ Lời Chúa, thứ Bảy, tuần XXVIII Thường niên của linh mục Đa-minh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc.
14:50 | 15/10/2021
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác!”; “Các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ!”.
08:23 | 15/10/2021
"Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai : hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục."
07:48 | 15/10/2021
Chia sẻ Lời Chúa, thứ Sáu, tuần XXVIII Thường niên của linh mục Piô Ngô Phúc Hậu tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc.
15:15 | 14/10/2021
“Tổ phụ các ngươi đã giết các tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ!”.
08:38 | 14/10/2021
Chia sẻ Lời Chúa, thứ Năm, tuần XXVIII Thường niên của linh mục Đa-minh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc.
20:53 | 13/10/2021
"Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản."
14:47 | 13/10/2021
“Khốn cho các ngươi nữa!Các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác!”.
07:40 | 13/10/2021
Chia sẻ Lời Chúa, thứ Tư, tuần XXVIII Thường niên của linh mục Đa-minh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc.
20:53 | 12/10/2021
Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.
14:47 | 12/10/2021
“Lạy Chúa, xin giúp con dám để Chúa quở trách, hầu con biết sống luật Chúa. Bấy giờ, ‘thay vì trói buộc, nó sẽ giải thoát con’, hướng con đến chỗ thờ phượng Chúa một cách tinh tuyền”, Amen.
06:17 | 12/10/2021
Chia sẻ Lời Chúa, thứ Ba, tuần XXVIII Thường niên của linh mục Piô Ngô Phúc Hậu tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc
10:43 | 11/10/2021
“Sẽ không ban cho họ dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của tiên tri Giôna!”.
06:49 | 11/10/2021
Chia sẻ Lời Chúa, thứ Hai, tuần XXVIII Thường niên của linh mục Đa-minh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc.
06:39 | 11/10/2021
Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.
16:19 | 09/10/2021
“Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy, và vú đã cho Thầy bú!”.
06:11 | 09/10/2021
Chia sẻ Lời Chúa, thứ Bảy, tuần XXVII Thường niên của linh mục Đa-minh Hoành Minh Tiến tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc.
15:33 | 08/10/2021
“Ai không đi với Tôi, là chống lại Tôi; ai không cùng Tôi thu góp, là phân tán!”.|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log