Thứ năm, 25/07/2024
Linh mục Giuse  Nguyễn Trung Thoại
Linh mục Giuse Nguyễn Trung Thoại
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1947
Thụ phong: 01/04/1987
Chức vụ: Quản hạt hạt Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên, Chủ tịch UB Giáo Dục, Chánh xứ Hòa Bình.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Hòa Bình, P. Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Từ năm 1996 - 2014: Lm chính xứ Sơn Tây, Chánh văn phòng TGM.
Từ năm 2014 - nay: Lm chính xứ Hoà Bình, Quản hạt Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên;
Từ năm 2019 - nay: Chủ tịch UB Giáo dục

 
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log