Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Luca  Nguyễn Thế Truyền
Linh mục Luca Nguyễn Thế Truyền
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1937
Thụ phong: 08/01/1995
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
Hiện đang hưu dưỡng tại giáo họ Hiếu Hiệp, giáo xứ Hạ Hiệp
Từ tháng 07/2020 nghỉ hưu tại Nhà thờ Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log