Thứ ba, 16/04/2024
Linh mục Luca  Nguyễn Thế Truyền
Linh mục Luca Nguyễn Thế Truyền
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1937
Thụ phong: 08/01/1995
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
Hiện đang hưu dưỡng tại giáo họ Hiếu Hiệp, giáo xứ Hạ Hiệp
Từ tháng 07/2020 - 06/2022: Nghỉ hưu tại Nhà thờ Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
Từ tháng 06/2022 - nay: Nghỉ hưu tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch

 
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Tại Huynh đoàn Bãi Dòng, khóa học Chân lý XXII diễn ra từ ngày 11 - 13.04.2024, trong tình hiệp thông huynh đệ và hăng say học hỏi của người giáo dân Đa Minh. Đây là một trong những HĐ cuối cùng tổ chức khóa học trong năm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log