Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Giuse  Kiều Trí Sơn
Linh mục Giuse Kiều Trí Sơn
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 29/11/2005
Chức vụ: Chánh xứ Bảo Ái.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Bảo Ái, xã Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái
Từ năm 2005 - 2012: Lm quản xứ Phú Nghĩa (Thạch Thất).
Từ năm 2012 - 07/2020: Lm quản xứ Hiền Quan, Lũng Hiền
Từ 07/2020 - nay: Lm quản xứ Bảo Ái|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log