Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Giuse  Nguyễn Tâm Thoan
Linh mục Giuse Nguyễn Tâm Thoan
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 11/07/1981
Thụ phong: 27/08/2019
Chức vụ: Phó xứ Ngô Xá.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Ngô Xá, xã Ngô Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Quê quán: Lệ Mỹ, Phù Nình, Phú Thọ
Từ 2019 - 07/2020: Lm phó đặc trách giáo xứ Phi Đình
Từ 07/2020 - nay: Lm phó giáo xứ Ngô Xá

 |||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log