Thứ ba, 21/03/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Tâm Thoan
Linh mục Giuse Nguyễn Tâm Thoan
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 11/07/1981
Thụ phong: 27/08/2019
Khẩu hiệu: "Sự thật trong tình bác ai" (Ep 4,15)
Chức vụ: Phó xứ Ngô Xá.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Thanh Uyên, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Quê quán: Lệ Mỹ, Phù Nình, Phú Thọ
Từ 2019 - 07/2020: Lm phó đặc trách giáo xứ Phi Đình
Từ 07/2020 - 07/2022: Lm phó giáo xứ Ngô Xá
Từ 07/2022: nay: Phó đặc trách Thanh Uyên

 
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log