Chủ nhật, 05/04/2020
22:47 | 01/04/2020
Thánh lễ trực tuyến: 6g00 thứ Năm tuần V Mùa Chay, ngày 02/4/2020 tại giáo phận Hải Phòng
22:42 | 01/04/2020
Thánh lễ trực tuyến lúc 5h30 sáng thứ Năm tuần V mùa Chay - ngày 02 - 4 - 2020 tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội
22:39 | 01/04/2020
Thánh lễ trực tuyến - 05g00 - THỨ NĂM TUẦN V MÙA CHAY – Ngày 02.4.2020 tại giáo phận Bà Rịa
08:59 | 01/04/2020
“Bình an cho anh em” là điều mà Chúa Phục Sinh đã trao cho các môn đệ sau khi chứng kiến cuộc khổ nạn của Thầy mình (x. Lc 24,36).
22:23 | 31/03/2020
Thánh Lễ trực tuyến: 06g00 Thứ Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A (01.04.2020) | Giáo Phận Hải Phòng
22:20 | 31/03/2020
Thánh Lễ trực tuyến: 05g30 Thứ Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A (01.04.2020) | Giáo Phận Phát Diệm |
22:18 | 31/03/2020
Thánh Lễ trực tuyến: Thứ Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A (01.04.2020) | Giáo Phận Thanh Hóa |
16:28 | 31/03/2020
Thánh lễ thứ Ba tuần 5 Mùa chay được cử hành vào lúc 19h30, ngày 31.03.2020 tại giáo phận Thái Bình. Mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện.
16:25 | 31/03/2020
Thánh lễ thứ Ba tuần 5 Mùa chay được cử hành vào lúc 19h00, ngày 31.03.2020 tại giáo phận Bà Rịa. Mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện.
16:23 | 31/03/2020
Thánh lễ thứ Ba tuần 5 Mùa chay được cử hành vào lúc 18h30, ngày 31.03.2020 tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện.
16:19 | 31/03/2020
Thánh lễ thứ Ba tuần 5 Mùa chay được cử hành vào lúc 18h00, ngày 31.03.2020 tại giáo phận Bùi Chu. Mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện.
16:12 | 31/03/2020
Thánh lễ thứ Ba tuần 5 Mùa chay được cử hành vào lúc 17h30, ngày 31.03.2020 tại giáo phận Kon Tum. Mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện.
16:05 | 31/03/2020
Thánh lễ thứ Ba tuần 5 Mùa chay được cử hành vào lúc 17h15, ngày 31.03.2020 tại giáo phận Đà Nẵng. Mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện.
06:19 | 31/03/2020
Trực tiếp | THỨ BA TUẦN V MÙA CHAY - NĂM A vào lúc 08g00, ngày 31.03.2020. Mời mọi người cùng hiệp ý trong lời cầu nguyện.
22:04 | 30/03/2020
Thánh lễ trực tuyến: Sáng Thứ Ba tuần V Mùa Chay, lúc 06g00 ngày 31/03/2020 tại nhà thờ Chính tòa giáo phận Hải Phòng
22:01 | 30/03/2020
Thánh lễ được trực tuyến tại nhà thờ Chính tòa giáo phận Phát Diệm vào lúc 05g30, ngày 31.03.2020
21:58 | 30/03/2020
Khi đã bắt đầu thánh lễ, xin mọi người không bình luận và thả tim, like... (vì như thế bản thân lo ra, làm mọi người chia trí, và có thể làm đứng hình) Xin cám ơn quý vị.
20:14 | 30/03/2020
Nguồn: WGPSG CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA - Lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót cử hành lúc 20g00 thứ Hai, ngày 30 tháng 03 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

|||||
Trực tuyến | CHÚA NHẬT LỄ LÁ | 19g30 | 05.04.2020 | tại Đền thánh Hòa Bình
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log