Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Giuse  Nguyễn Trọng Dưỡng
Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 14/02/2006
Chức vụ: Quản hạt, Chánh xứ Vĩnh Lộc.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội
- Từ năm 2006-2008: Phụ trách giáo xứ Yên Bái.
- Từ năm 2008-2009: Phụ trách giáo xứ Hà Thạch.
- Từ năm 2009-2012: Phụ trách giáo xứ Tiên Kiên.
- Từ năm 2013- nay: Phụ trách giáo xứ Nghĩa Lộ và giáo xứ vĩnh Quang
- Từ năm 2016 - tháng 06/2020: Quản hạt Nghĩa Lộ
- Từ tháng 06/2020 - nay: quản xứ Vĩnh Lộc|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log