Thứ bảy, 24/02/2024
Linh mục Giuse  Nguyễn Văn Bình
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Bình
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 12/11/1988
Thụ phong: 31/08/2022
Chức vụ: Phó xứ Tiên Kiên.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Cổ Phúc - Yên Bái
Điện thoại:
Email:
- Từ tháng 09/2022 - 09/2023: Linh mục phó đặc trách giáo xứ Tiên Kiên
- Từ tháng 09/2023 - nay: Linh mục phó đặc trách giáo xứ Cổ Phúc
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log