Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Vũ Văn Nguyên,OMI
Linh mục Giuse Vũ Văn Nguyên,OMI
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1972
Thụ phong: 11/06/2013
Thuộc dòng tu: O.M.I
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: (020) 382-1912
Email:
Từ năm 2013 - nay: Lm phó xứ Lào Cai
 
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log