Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Phêrô  Nguyễn Trường Giang
Linh mục Phêrô Nguyễn Trường Giang
Lễ bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 20/01/1979
Thụ phong: 07/10/2017
Khẩu hiệu: Anh Em Hãy Yêu Thương Nhau (Ga 13,34)
Chức vụ: Phó xứ Phù Lỗ.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phù Lỗ, xã Phù Lỗ, Phù Ninh, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Quê quán: Sơn Thuỷ, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Từ tháng 10/2017 - 06/2019: Lm. phó đặc trách giáo xứ Xuân Thành.
Từ tháng 06/2019 - 06/2021: Lm. phó giáo xứ Sapa
Phó chủ tịch UBMV Dân Tộc.
Từ 07/2021 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Phù Lỗ
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log