Thứ sáu, 22/09/2023
Linh mục Phêrô  Nguyễn Trường Giang
Linh mục Phêrô Nguyễn Trường Giang
Lễ bổn mạng: 29/06
Ngày sinh: 20/01/1979
Thụ phong: 07/10/2017
Khẩu hiệu: Anh Em Hãy Yêu Thương Nhau (Ga 13,34)
Chức vụ: Phó xứ Phù Lỗ.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Phù Lỗ, xã Phù Lỗ, Phù Ninh, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Quê quán: Sơn Thuỷ, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Từ tháng 10/2017 - 06/2019: Lm. phó đặc trách giáo xứ Xuân Thành.
Từ tháng 06/2019 - 06/2021: Lm. phó giáo xứ Sapa
Phó chủ tịch UBMV Dân Tộc.
Từ 07/2021 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Phù Lỗ
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế
Tân Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, hiện nay là Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Huế. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân cũng được Toà Thánh đặt làm Giám quản Tông toà Giáo phận Đà Nẵng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log