Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Tư Khoa
Linh mục Giuse Nguyễn Tư Khoa
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 27/08/2019
Khẩu hiệu: "Xin hướng lòng con nghiêng về Thánh Ý" (Tv 119,36)
Chức vụ: Phó xứ Vân Thê (Cẩm Khê).
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Vân Thê, Phượng Vỹ, Cẩm Khê, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
Từ 2019 - nay: Lm phó đặc trách giáo xứ Vân Thê
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log