Chủ nhật, 01/10/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Tư Khoa
Linh mục Giuse Nguyễn Tư Khoa
Lễ bổn mạng: 19/03
Năm sinh: 1982
Thụ phong: 27/08/2019
Khẩu hiệu: "Xin hướng lòng con nghiêng về Thánh Ý" (Tv 119,36)
Chức vụ: Phó xứ Mai Yên.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Mai Yên, Tiểu khu 32, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Điện thoại:
Email:
Từ 2019 - 03/2023: Lm phó đặc trách giáo xứ Vân Thê
Từ 03/2023 - nay: Lm phó xứ giáo xứ Mai Yên
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log