Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Phêrô  Nguyễn Trường Thịnh
Linh mục Phêrô Nguyễn Trường Thịnh
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1967
Thụ phong: 20/08/2004
Chức vụ: Chánh xứ Làng Lang.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Làng Lang, xã Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ
Từ năm 2004 - 2005: Lm phó xứ Nỗ Lực
Từ năm 2005 - 2013: Lm quản xứ Hiền Quan
Từ năm 2013 - 06/2021: Lm quản xứ Vân Đồn, Lã Hoàng
Từ 07/2021 - nay: Lm chính xứ Làng Lang|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log