Chủ nhật, 14/08/2022
Linh mục Phêrô  Trần Mạnh Cường
Linh mục Phêrô Trần Mạnh Cường
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1985
Thụ phong: 18/08/2020
Khẩu hiệu: "Cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con" (Tv 118)
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tân Thịnh - Yên Bái nhà
Điện thoại:
Email:
- Từ 2020 - 06/2021: Lm. phó đặc trách giáo xứ Thạch Sơn
- Từ 07/2021 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Tân Thịnh|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log