Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Phaolô  Lưu Hữu Tình
Linh mục Phaolô Lưu Hữu Tình
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1983
Thụ phong: 18/08/2020
Khẩu hiệu: "Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa" (1Cr 15,10)
Chức vụ: Phó xứ Vĩnh Quang.
Địa chỉ liên hệ: NT. Vĩnh Quang, tt. Nông Trường Liên Sơn, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại:
Email:
Từ năm 2020 - nay: Lm phó đặc trách giáo xứ Vĩnh Quang
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log