Thứ tư, 05/10/2022
09:35 | 29/09/2022
"Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.
15:03 | 22/09/2022
“Nếu chúng không chịu nghe Môisen và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu” (Lc 16,31).
14:38 | 15/09/2022
"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."
15:36 | 08/09/2022
“Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn”
18:56 | 01/09/2022
Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
09:30 | 25/08/2022
“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."  
07:20 | 13/08/2022
Hồi ấy, Đức Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc xứ Giu-đê-a”.
09:45 | 11/08/2022
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!"
10:25 | 05/08/2022
“Các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".
17:04 | 28/07/2022
"Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?"
15:20 | 23/07/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng H'mông - Chúa nhật 17 TN C, cho các em Thiếu nhi.
17:47 | 21/07/2022
“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”
10:48 | 14/07/2022
Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.
22:33 | 06/07/2022
“Nhưng ai là người thân cận của tôi”?
15:07 | 02/07/2022
Xin gửi tới cộng đoàn video Lời Chúa bản Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng H'mông - Chúa nhật 14 TN C, cho các em Thiếu nhi.
16:47 | 30/06/2022
“Anh em hãy ra đi! Này Thầy sai anh em đi như con chiên đi vào giữ bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường”.
09:12 | 23/06/2022
“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”
08:51 | 23/06/2022
“Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó!”.|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log