Thứ ba, 21/03/2023
Linh mục Phaolô  Lê Phú Quốc
Linh mục Phaolô Lê Phú Quốc
Lễ bổn mạng: 25/01
Ngày sinh: 15/04/1974
Thụ phong: 01/10/2015
Chức vụ: Chánh xứ Lạc Hồng.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Lạc Hồng
Điện thoại:
Email:
Từ 1/10/2015 - 09/2017: Lm. Phó xứ đặc trách giáo xứ Lương Sơn
Từ 09/2017 - 2019: Linh mục phó An Thịnh
Từ 2019 - 02/2021: Linh mục phó đặc trách giáo xứ Tân Hợp
Từ 02/2021 - nay: Lm chính xứ Lạc Hồng
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log