Chủ nhật, 14/08/2022
Linh mục Giuse  Doãn Văn Huy
Linh mục Giuse Doãn Văn Huy
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 05/01/1978
Thụ phong: 07/10/2017
Khẩu hiệu: Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách Tôi (2Cr 5,14)
Chức vụ: Phó xứ Ân Thịnh.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tuyên Quang, phường Minh Xuân, tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại:
Email:
Quê quán: Xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội
Từ 10/2017 - 2018: Lm. phó đặc trách giáo xứ Tiên Kiên
Từ 2018 - nay: Lm phó giáo xứ Tuyên Quang
Phó chủ tịch UB Nghệ Thuật Thánh|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log