Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Antôn  Nguyễn Đức Hiểu
Linh mục Antôn Nguyễn Đức Hiểu
Lễ bổn mạng: 13/06
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Khẩu hiệu: "Tôi có là gì cũng là nhờ bởi ơn Chúa" (1Cr 15,10)
Chức vụ: Phó xứ Thủy Trạm.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Hòa Bình, tổ 21, Đồng Tiến, Tp Hòa Bình, Hòa Bình
Điện thoại:
Email:
- Từ tháng 08/2018 - 06/2019: Lm. phó đặc trách giáo xứ Vĩnh Thọ
- Từ tháng 06/2019 - 07/2022: Lm. phó đặc trách giáo xứ Thuỷ Trạm
- Từ 07/2022 - nay: Phó xứ Hòa Bình
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log