Chủ nhật, 14/08/2022
Linh mục Antôn  Nguyễn Đức Hiểu
Linh mục Antôn Nguyễn Đức Hiểu
Lễ bổn mạng: 13/06
Năm sinh: 1981
Thụ phong: 22/08/2018
Khẩu hiệu: "Tôi có là gì cũng là nhờ bởi ơn Chúa" (1Cr 15,10)
Chức vụ: Phó xứ Thủy Trạm.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Thuỷ Trạm, Sơn Thuỷ, Thanh Thuỷ, Phú Thọ
Điện thoại:
Email:
- Từ tháng 08/2018 - 06/2019: Lm. phó đặc trách giáo xứ Vĩnh Thọ
- Từ tháng 06/2019 - nay: Lm. phó đặc trách giáo xứ Thuỷ Trạm|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log