Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Giuse  Nguyễn Công Bình
Linh mục Giuse Nguyễn Công Bình
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 01/01/1979
Thụ phong: 01/10/2016
Chức vụ: Chánh xứ Mộc Châu.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Yên Bình, Thôn Đức Tiến 1, xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Quê quán: Giáo xứ Ngô Xá, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Từ tháng 10/2016 - 7/2018: Lm. phó đặc trách giáo xứ Yên Khoái
Từ tháng 07/2018 - 06/2021: Lm. phó đặc trách giáo xứ Mộc Châu
Từ 07/2021 - 07/2022: Lm chính xứ giáo xứ Mộc Châu
Từ 07/2022 - nay: Chính xứ Yên Bình
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log