Thứ sáu, 09/12/2022
Linh mục Ignatiô  Nguyễn Quang Triều
Linh mục Ignatiô Nguyễn Quang Triều
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 14/02/2006
Chức vụ: Quản hạt hạt Ðông Nam Phú Thọ, Ban Tư Pháp, Chánh xứ Nỗ Lực Quản xứ Vĩnh HóaQuản xứ Tiên Kiên.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Nỗ Lực, xã Thụy Vân, tp Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại:
Quản xứ Hà Thạch, Bãi Dòng, Trù Mật, Xuân Thành, Vân Thê, Phù Lỗ
Giám đốc trung tâm mục vụ Hà Thạch
Ban tư pháp giáo phận
Từ 02/2021 - nay: Lm c
hính xứ Nỗ Lực, quản hạt ĐNPT, (kiêm Tiên Cát, Tiên Kiên, Thạch Sơn và Vĩnh Hóa)
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Thông báo về việc rao tên các thầy sắp lãnh chức Phó tế
Thông báo về việc rao tên các thầy sắp lãnh chức Phó tế
Để bề trên giáo phận có thể tiếp nhận ý kiến tham vấn về tư cách của quý Thầy sắp được truyền chức Phó tế (Giáo luật 1051), Văn phòng Toà Giám mục xin quý Cha thông báo trong nhiệm sở của mình danh sách các Thầy có tên sau đây
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log