Thứ năm, 20/06/2024
Linh mục Ignatiô  Nguyễn Quang Triều
Linh mục Ignatiô Nguyễn Quang Triều
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1968
Thụ phong: 14/02/2006
Chức vụ: Quản hạt hạt Ðông Nam Phú Thọ, Ban Tư Pháp.
Địa chỉ liên hệ: Nhà Tràng Hà Thạch, xã Hà Thạch, Tx Phú Thọ, Phú Thọ
Điện thoại:
Quản xứ Hà Thạch, Bãi Dòng, Trù Mật, Xuân Thành, Vân Thê, Phù Lỗ
Giám đốc trung tâm mục vụ Hà Thạch
Ban tư pháp giáo phận
Từ 02/2021 - 03/2024: Lm c
hính xứ Nỗ Lực, quản hạt ĐNPT, (kiêm Tiên Cát, Tiên Kiên, Thạch Sơn và Vĩnh Hóa)
Từ 03/2024 - nay: Giám đốc Trung Tâm Mục vụ Hà Thạch
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log