Thứ năm, 30/11/2023
Linh mục Gioan Baotixita  Nguyễn Văn Hùng
Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hùng
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 05/02/1986
Thụ phong: 31/08/2022
Chức vụ: Phó xứ Yên Khoái.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Yên Khoái, xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại:
Email:
- Từ tháng 09/2022 - 03/2023: Phụ tá tại giáo xứ Yên Khoái
- Từ 03/2023 - nay: Phó đặc trách giáo xứ Yên Khoái
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log