Thứ sáu, 29/10/2021
Linh mục Giuse  Đỗ Lục Huấn
Linh mục Giuse Đỗ Lục Huấn
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 01/02/1974
Thụ phong: 01/10/2016
Chức vụ: Chánh xứ Cây Hồng.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Cây Hồng - Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Quê quán: Giáo xứ Yên Tập, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Từ tháng 10/2016 - 2018: Lm. phó đặc trách giáo xứ Bãi Dòng
Từ 07.2018 - 06/2021: Lm phó đặc trách giáo xứ Phù Lao
Từ 07/2021 - nay: Lm chính xứ giáo xứ Cây Hồng|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log