Thứ sáu, 03/02/2023
09:11 | 03/02/2023
“Đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”.
13:01 | 02/02/2023
“Các con là muối đất…các con là ánh sáng thế giới…Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”
12:47 | 02/02/2023
Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố thánh gia đem con trẻ Giêsu vào đền thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa.
12:41 | 02/02/2023
“Cha mẹ Chúa Giêsu đem Ngài lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa”.
08:13 | 01/02/2023
“Lạy Chúa, xin giúp con luôn cởi mở với ý muốn và kế hoạch của Cha; cho con mỗi ngày, sẵn sàng thưa “vâng”, bất kể Chúa muốn con ở đâu, làm gì!”
10:05 | 31/01/2023
“Lạy Chúa, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa!”.
08:43 | 30/01/2023
“Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này!”.
20:03 | 26/01/2023
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”
12:54 | 22/01/2023
Trẻ em như búp non trên cành. Đúng vậy, càng là những bé thơ còn măng sữa trông càng đáng yêu, ai cũng muốn bồng ẵm, cưng nựng.
12:50 | 22/01/2023
“Tiên vàn hãy tìm Nước Thiên Chúa!”; “Ta sẽ ăn gì và mặc gì?”
09:06 | 20/01/2023
"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ."
08:07 | 20/01/2023
“Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Ngài muốn gọi”.
08:13 | 17/01/2023
“Lạy Chúa, cho con luôn xác tín, con không xứng đáng với lòng thương xót Chúa; nhờ đó, con mới ý thức rằng, anh chị em con, những ‘con người cần thương xót hơn công lý!’”
09:57 | 16/01/2023
“Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ”; “Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ”.
17:56 | 15/01/2023
“Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình!”.
08:52 | 14/01/2023
“Lạy Chúa, trong mọi đấng bậc, Chúa gọi con trở nên một ‘công cụ của ân sủng’; xin cho con đừng bao giờ trở nên một công cụ tồi!”
10:50 | 13/01/2023
Một thực tế là giáo dân rất ít nói về Kinh Thánh cho người khác. Thậm chí nhiều người tách Kinh Thánh hoặc Lời Chúa hoàn toàn với đời sống của mình. Tuy là người có đạo, nhưng Kinh Thánh là cái gì đó vẫn còn rất xa lạ với nhiều người.
09:15 | 12/01/2023
"Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Họp mặt liên tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa 2023 với chủ đề “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”
Họp mặt liên tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa 2023 với chủ đề “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”
Họp mặt liên tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa được diễn ra vào ngày 02.02.2023, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc với chủ đề “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”. Hơn 400 anh chị em tu sĩ thuộc 23 Hội dòng, Tu đoàn, Tu hội đang phục vụ trên khắp 10 tỉnh thành của Giáo phận đã cùng quy tụ và chung chia niềm vui ngày hội ngộ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log