Thứ hai, 20/03/2023
Linh mục Đaminh  Hoàng Thế Bằng
Linh mục Đaminh Hoàng Thế Bằng
Lễ bổn mạng:
Năm sinh: 1969
Thụ phong: 01/10/2014
Chức vụ: Chủ tịch UB giới trẻ, Chánh xứ Cát Ngòi.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Cát Ngòi, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại:
Email:
Từ năm 2014 - 10/2015: Lm. phó đặc trách giáo xứ Cát Ngòi.
Từ tháng 10/2015 - 10/2017: Lm phó đặc trách nhà thờ Hầu Thào, giáo xứ Sapa
Từ tháng 10/2017 - 07/2020: Lm. phó giáo xứ Lai Châu
Từ tháng 07/2020 - nay: Lm. quản xứ Cát Ngòi
Chủ tịch Uỷ ban Giới trẻ giáo phận
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log