Thứ hai, 06/12/2021
15:46 | 31/07/2019
Gửi tới quý vị bài tiếp theo chương trình giáo lý Dự tòng do cha Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
21:48 | 21/05/2019
Chương trình giáo lý dự tòng do cha Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải. Mời quý vị theo rõi và chia sẻ.
06:18 | 24/04/2019
Chương trình giáo lý dự tòng do cha Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
07:04 | 08/04/2019
Tiếp tục chương trình giáo lý dự tòng do cha Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
16:58 | 25/03/2019
Chương trình giáo lý dự tòng do cha Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
15:59 | 15/03/2019
Xin gửi tới quý vị tiếp tục chương trình giáo lý dự tòng do cha Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải. Bài 30: Thánh Lễ
14:56 | 20/01/2019
Tại sao người trẻ nên tin vào Thiên Chúa? Khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường xuyên bị chất vấn từ những người bạn về niềm tin tôn giáo của mình. Các bạn ấy có lý khi chất vấn tôi về sự hiện diện của thần linh, của Thiên Chúa. Đó không chỉ là câu hỏi của những người chất vấn tôi mà trên hết đó còn là sự hoài nghi của chính tôi.
13:48 | 30/11/2018
Xin gửi tới quý độc giả bải tiếp theo trong chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn gải
21:05 | 20/11/2018
Xin gửi tới quý độc giả bài tiếp theo của chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
16:27 | 22/10/2018
Xin gửi tới quý độc giả bài tiếp theo của chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
08:33 | 08/10/2018
Xin gửi tới quý độc giả bài tiếp theo của chương trinh giáo lý Dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
18:15 | 12/09/2018
Xin gửi tới cộng đoàn bài tiếp theo của chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
14:34 | 27/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn bài tiếp theo của chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
07:09 | 20/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn chương trình giáo lý dự tòng bài tiếp theo do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
05:54 | 14/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn chương trình giáo lý dự tòng bài tiếp theo do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
06:20 | 08/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn tiếp chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
09:55 | 31/07/2018
Xin gửi tới cộng đoàn tiếp chương trình Giáo lý Dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
21:16 | 15/07/2018
Xin gửi tới quý độc giả tiếp chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 06.12.2021
Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 06.12.2021
"Đối với một người môn đệ, điều đầu tiên và quan trọng nhất là ở cùng với thầy của mình, để lắng nghe, học hỏi từ thầy... Và điều này còn quan trọng hơn nhiều so với danh hiệu 'giáo lý viên': đó là một phần của việc trở thành giáo lý viên."
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log