Thứ năm, 20/09/2018
18:15 | 12/09/2018
Xin gửi tới cộng đoàn bài tiếp theo của chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
14:34 | 27/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn bài tiếp theo của chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
07:09 | 20/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn chương trình giáo lý dự tòng bài tiếp theo do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
05:54 | 14/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn chương trình giáo lý dự tòng bài tiếp theo do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
06:20 | 08/08/2018
Xin gửi tới cộng đoàn tiếp chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
09:55 | 31/07/2018
Xin gửi tới cộng đoàn tiếp chương trình Giáo lý Dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
21:16 | 15/07/2018
Xin gửi tới quý độc giả tiếp chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
18:36 | 11/07/2018
Xin gửi tới cộng đoàn bài tiếp theo của chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
08:31 | 01/07/2018
Xin gửi tới quý độc giả bài tiếp theo của chương trình Giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn gải
08:37 | 24/06/2018
Xin gửi tới quý độc giả bài tiếp theo chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn gải
08:19 | 11/06/2018
Xin gửi tới quý độc giả chương trình Giáo lý Dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn gải
06:44 | 05/06/2018
Xin tiếp tục gửi tới quý độc giả chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
11:21 | 28/05/2018
Xin gửi tới quý độc giả chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
07:49 | 21/05/2018
Xin gửi tới quý độc giả chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải
05:09 | 15/05/2018
Xin gửi tới quý độc giả chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
06:22 | 08/05/2018
Xin gửi tới quý độc giả chương trình giáo lý dự tòng do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn gải.
06:28 | 01/05/2018
Xin gửi tới cộng đoàn chương trình giáo lý dự tòng của linh mục Piô Ngô Phúc Hậu. Bài 8: Ma quỷ thắc mắc về Chúa Giêsu.
08:43 | 23/04/2018
Xin gửi tới cộng đoàn bài số 7: Chúa Giêsu chịu phép rửa và mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi do linh mục Piô Ngô Phúc Hậu dẫn giải.
|||||
MTV - Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log