Thứ bảy, 24/02/2024
Linh mục Phaolô  Nguyễn Quốc Anh
Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Anh
Lễ bổn mạng:
Ngày sinh: 30/10/1973
Thụ phong: 17/11/2007
Chức vụ: Quản hạt hạt Tây Bắc Phú Thọ, Chánh xứ Tạ XáQuản xứ Tiên PhongQuản xứ Ro Lục.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tạ Xá, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Từ năm 2007 - 2014:
- Phó xứ Sơn Tây.
- Quản lý giáo phận.
- Phụ trách tu sinh và TCV giáo phận.
Từ năm 2007 - nay: phụ trách UB Bác Ái Xã Hội - Caritas giáo phận.
Từ tháng 10/2014 - 6/06/2016: Lm quản xứ Bãi Dòng
Từ 07/06/2016 - 06/2020: Lm. quản xứ Tân Quang
Từ tháng 06/2020 - nay: Lm chính xứ Tạ Xá, quản hạt Tây Bắc Phú Thọ

 
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log