Thứ năm, 20/06/2024

Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh Tại Giáo Xứ Yên Tập

Cập nhật lúc 16:09 29/03/2021
WGPHH - Từ ngày 23.03 đến 28.03.2021, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức chương trình tĩnh tâm cho các nhóm từ 18 tuổi trở lên trong ba giáo xóm của Yên Tập. Tham gia chương trình có cha phó đặc trách Giuse Hà Văn Trọng, dì Anna Lê Thị Kim Anh, dì Maria Đỗ Thị Hải - Cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập; thường trực ban hành giáo, Ban truyền thông giáo xứ phục vụ xuyên suốt chương trình, cùng hơn 700 quý cụ ông, bà, anh chị em trong ba giáo xóm Yên Tập. Trong mỗi ngày tĩnh tâm, cộng đoàn đã được lắng nghe những bài chia sẻ Lời Chúa, được Chầu Mình Thánh Chúa và đón nhận Bí tích Hòa Giải.
Đúng 7g30 ngày 23.03, cha phó đặc trách Giuse khai mạc ngày đầu của tuần làm phúc cho giới nữ tuổi từ 51 trở lên, với tổng số là 178 người tham dự.
Ngày 24.03, dành cho giới nam, tuổi từ 51 trở lên, với tổng số 99 người tham dự.
Ngày 25.03, dành cho giới nữ, tuổi từ 51 trở xuống đến tuổi 18., với tổng số là 190 người tham dự.
Ngày 26.03, dành cho giới nam, tuổi từ 51 trở xuống đến tuổi 18, với tổng số là 75 người tham dự.
Ngày 27.03, dành cho các anh chị từ 18 tuổi trở lên chưa lập gia đình, có 89 anh chị tham gia.
14g00 ngày 28.03, dành riêng cho quý ông bà trong ban hành giáo, tông đồ, trưởng các ban, trưởng các hội đoàn, ban tổ chức mục vụ của ba giáo xóm, với tổng số là 70 người tham dự.
Tạ ơn Chúa về những ngày tĩnh tâm đã diễn ra tốt đẹp. Xin Chúa soi lòng mở trí cho những ai còn đang mê muội và sống trong tội lỗi, biết trở về với Chúa để đón nhận ân sủng và tình thương của Chúa trong Tuần Thánh này.

Một số hình ảnh:

BTT giáo xứ Yên Tập
Thông tin khác:
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log