Thứ hai, 21/09/2020

Tông đồ cầu nguyện, ngày 14.02.2020

Cập nhật lúc 08:39 14/02/2020TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-02-2020

 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lúc đầu ngày, con dâng lên Cha lời cảm tạ qua lời cầu nguyện xin Cha mở lòng, mở tai con. "Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cải hoán chính mình để được giải thoát khỏi chủ nghĩa độc quyền, lối sống thờ ơ và văn hoá loại bỏ." (ĐGH Phanxicô) Có điều gì trong đời sống của con cần được biến đổi chăng? Xin mở tai, mở lòng con trước những nhu cầu của anh chị em xung quanh. Con cũng xin dâng ngày sống hôm nay để cầu nguyện cho những người di dân. Lạy Cha...
WITH JESUS IN THE MORNING
Give thanks to God for a new day by asking the Lord to open your heart and ears. “The Lord calls us to a conversion, to free ourselves from exclusivism, indifference and the throwaway culture” (Pope Francis). What parts of your life need conversion? Open your ears and your heart to the needs of your neighbor. Offer your day for the cry of migrants. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Trong bước thứ sáu của "Đường Của Con Tim", chúng ta ngẫm suy về kinh nghiệm được Chúa Giêsu ở lại trong chính mỗi người. Để cảm nghiệm được điều đó, bạn phải vâng theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn chứ không tự sống theo ý riêng mình. Chúng ta có thể tin tưởng nơi Chúa vì Người luôn trung tín. Trở nên môn đệ của Chúa Giêsu là trở nên vâng theo Chúa Thánh Thần, để trong những hoàn cảnh khác nhau, Ngài hướng dẫn ta phân định cách sống trung thành với Tin Mừng. Ngày nay, những người di dân là một dấu chỉ mà Thần Khí Chúa mời gọi chúng ta giang tay chào đón và quan tâm săn sóc cho họ. Bạn có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi này không?
WITH JESUS DURING A DAY
In the sixth step of The Way of the Heart we meditate on the experience of Christ dwelling within us. To experience this you have to be docile to the Holy Spirit without seeking to direct your own life. We can trust God because the Lord is always faithful. To be a disciple of Jesus Christ is to be carried away by the Spirit to constantly discern, in different contexts, how to be faithful to the Gospel. Migrants today are a sign that the Spirit of the Lord leads us to attend to and welcome. Are you able to accept this challenge?
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Với một con tim tĩnh lặng và sâu lắng, con nhìn lại ngày qua. Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì những khoảnh khắc đã mang lại niềm vui và sự bình an cho con. Con ngẫm nghĩ về những cảm xúc ấy và thưởng nếm lại một lần nữa. Giờ đây, xin Chúa giúp con nhận ra những thử thách con gặp trong ngày sống hôm nay. Con có hành động một cách tự do, có cảm nhận được tình yêu, hy vọng và sự tin tưởng hay không? Con đã lo lắng bồn chồn không yên chăng? Con tìm ra bài học từ những gì con trải nghiệm hôm nay, cùng xin Chúa ban ơn để ngày mai con hành động với một nội tâm tự do chứ không phải như một nô lệ của tội lỗi. Kính mừng...
WITH JESUS IN THE NIGHT
Look over your day in your heart. Thank God for the moments that have given you peace and joy. Remember them and enjoy them again. Ask God to show you what challenges you faced today. How did you respond to them? Did you act freely, feeling love, hope and confidence? Did you feel restless? Learning from what was experienced today, ask God for the grace tomorrow to act with interior freedom, not as a slave to sin. Hail Mary...
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log