Thứ hai, 27/05/2019
GIỜ LỄ TẠI CÁC NHÀ THỜ 
(Mùa đông)


 
NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Trung Sơn Trầm, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
Ngày trong tuần (Week days) 05g20 (thứ Ba đến thứ Bảy)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 07g00; 19g30
 
 
 

 
NHÀ THỜ SƠN TÂY
Số 70 Lê Lợi, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
Ngày trong tuần (Week days) 19g15
Thứ Bảy (Saturday) 19g15
Chúa Nhật (Sunday) 07g15; 19g15
 
 
 

 
NHÀ THỜ HÒA BÌNH
Tổ 21, P.Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Ngày trong tuần (Week days) 19g30
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday) 09g30; 19g30
 
 
 

 
THÀNH PHỐ SƠN LA
Tổ 4, P.Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Sơn La
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
THỊ TRẤN ÍT ONG – MƯỜNG LA – SƠN LA
Tiểu khu 2, TT Ít Ong, Mường La, Sơn La
Thứ Bảy (Saturday) 16g30
THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG MỘC CHÂU – MỘC CHÂU – SƠN LA
Tiểu khu 3/2, TT Nông Trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La
Chúa Nhật (Sunday) 14g00
THỊ TRẤN YÊN CHÂU – YÊN CHÂU – SƠN LA
Tiểu khu 6, TT Yên Châu, Yên Châu, Sơn La
Chúa Nhật (Sunday) 09g30
CÒ NÒI – MAI SƠN – SƠN LA
Tiểu khu 3/2, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La
Chúa Nhật (Sunday) 07g30
Lưu ý: 
Ngoài những địa điểm cố định trên đây, còn một số giáo điểm khác trong tỉnh Sơn La sẽ có thánh lễ theo định kỳ một tháng một lần. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với cha Giuse Nguyễn Trung Thoại, chính xứ Hòa Bình.
Số điện thoại: 0912104734
 
 
 

 
THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Bản Xéo Sin Chải, xã San Thàng, Tp. Lai Châu, Lai Châu
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 19g30
 
 
 

 
ĐIỆN BIÊN
Bản Phủ, xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên, Điện Biên
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 20g00
 
 
 

 
NHÀ THỜ HÀ THẠCH
Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Ngày trong tuần (Week days) 05g45 (thứ Ba và thứ Sáu)
19g30 (thứ Năm)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 09g30 (thiếu nhi); 19g30 (người lớn)
 
 
 

 
NHÀ THỜ TRÙ MẬT
Khu 5, Văn Lung, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday) 19g00
Chúa Nhật (Sunday) 09g00
 
 
 

 
NHÀ THỜ NỖ LỰC
Nỗ Lực, Thụy Vân, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Ngày trong tuần (Week days) 05g00
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday) 07g00; 09g15
 
 
 

 
NHÀ THỜ TIÊN CÁT
Phố Đoàn Kết, P. Tiên Cát, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Ngày trong tuần (Week days) 19g15 (thứ Tư)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 19g15
 
 
 

 
NHÀ THỜ TUYÊN QUANG
P. Minh Xuân, Tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday) 08g00
 
 
 

 
NHÀ THỜ YÊN BÁI
Tổ 38, P. Hồng Hà, Tp. Yên Bái, Yên Bái
Ngày trong tuần (Week days) 19g00 (thứ Năm, thứ Sáu)
Thứ Bảy (Saturday) 19g00
Chúa Nhật (Sunday) 15g00
 
 
 

 
NHÀ THỜ NGHĨA LỘ
P.Trung Tâm, Tx Nghĩa Lộ, Yên Bái
Ngày trong tuần (Week days) 19g15
Thứ Bảy (Saturday) 19g15 (giới trẻ - thiếu nhi)
Chúa Nhật (Sunday) 19g15 (người lớn)
 
 
 

 
NHÀ THỜ CỐC LẾU
Phố Sơn Tùng, P.Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g30 (thứ Ba đến thứ Sáu)
Thứ Bảy (Saturday) 19g30 (Chầu Thánh Thể)
Chúa Nhật (Sunday) 09g30; 19g30
NHÀ THỜ CAM ĐƯỜNG
Phường Bắc Lệnh, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g30 (thứ Hai, thứ Năm)
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday)  
NHÀ THỜ BẮC CƯỜNG
Phường Bắc Cường, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g30 (thứ Hai, thứ Tư)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday)  
NHÀ THỜ SƠN MÃN
xã Vạn Hòa, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g30 (thứ Ba, thứ Sáu)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday)  
 
 
 

 
NHÀ THỜ PHỐ LU
TT Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g00
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 15g00
 
 
 

 
NHÀ THỜ TẰNG LOỎNG
TT Tằng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 06g00 (thứ Hai)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 19g00
 
 
 

 
NHÀ THỜ SAPA
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g00
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 09g00
NHÀ THỜ HẦU THÀO
Thôn Hang Đá, xã Hầu Thào, Sapa, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday) 15g00
Chúa Nhật (Sunday)  
NHÀ THỜ LAO CHẢI
Thôn Lồ, xã Lao Chải, Sapa, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 14g30
NHÀ THỜ THÔN LÝ
Thôn Lý, xã Lao Chải, Sapa, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 16g00
 
 
 
 
 
 
 
|||||
Bài 34 - Chúa Giêsu Lên Trời
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log