Thứ sáu, 03/02/2023
GIỜ LỄ TẠI CÁC NHÀ THỜ  
NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Trung Sơn Trầm, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
Ngày trong tuần (Week days) 05g30 (thứ Hai đến thứ Bảy)
Tối Thứ Bảy (Saturday) 19g45
Sáng Chúa Nhật (Sunday) 7g30
 
 
 

 
NHÀ THỜ SƠN TÂY
Số 70 Lê Lợi, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
Ngày trong tuần (Week days) 19g30
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday) 07g30; 19g130
 
 GIÁO XỨ TÌNH LAM
(Giờ lễ mùa đông )

 
NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG GIÁO HỌ
Thứ Bảy 15h30 Lễ Chúa Nhật Sẽ được thông báo theo tuần
19h30 Lễ Chúa Nhật Phượng Đồng
Phượng Bãi
Chủ Nhật 09h00 Lễ Chủ Nhật (Lễ Thiếu Nhi) Tình Lam
     
19h30 Lễ Chủ Nhật Tình Lam
Phượng Bãi
Lễ Trọng không trùng vào Chủ Nhật Sẽ có thông báo cụ thể cho từng dịp lễ Lễ trọng buộc Sẽ có thông báo cụ thể cho từng dịp lễ
Các ngày trong tuần Sáng thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm
05h15
Thánh lễ ngày thường Tình Lam
Buổi tối thứ Hai, thứ Ba
19h30
Thánh lễ ngày thường Các họ lẻ theo lịch mục vụ hàng tuần
Tối thứ Tư và thứ Sáu
19h30
Thánh lễ ngày thường Tình Lam
Tối thứ Năm
19h30
Thánh lễ ngày thường Phượng Đồng
 

 
NHÀ THỜ HÒA BÌNH
Tổ 21, P.Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Ngày trong tuần (Week days) 19g30
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday) 09g30; 19g30
 
 
 
GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ - GIÁO XỨ MỘC CHÂU
 
NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG GIÁO HỌ
Thứ Bảy 14h00 Lễ Chủ Nhật Yên Thi
16h00 Lễ Chủ Nhật Tà Niết
19h30 Lễ Chủ Nhật Mộc Châu
Chủ Nhật 08h00 Lễ Chủ Nhật (Lễ Thiếu Nhi) Mộc Châu
13h30 Lễ Chủ Nhật Pa Khen
19h30 Lễ Chủ Nhật Mộc Châu
Lễ Trọng không trùng vào Chủ Nhật Sẽ có thông báo cụ thể cho từng dịp lễ Lễ trọng buộc Sẽ có thông báo cụ thể cho từng dịp lễ
Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 19h30 Thánh lễ ngày thường Mộc Châu
 
THÀNH PHỐ SƠN LA
Tổ 4, P.Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Sơn La
Thứ Bảy (Saturday)
THỊ TRẤN ÍT ONG – MƯỜNG LA – SƠN LA
Tiểu khu 2, TT Ít Ong, Mường La, Sơn La
Thứ Bảy (Saturday)
THỊ TRẤN YÊN CHÂU – YÊN CHÂU – SƠN LA
Tiểu khu 6, TT Yên Châu, Yên Châu, Sơn La
Chúa Nhật (Sunday)
CÒ NÒI – MAI SƠN – SƠN LA
Tiểu khu 3/2, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La
Chúa Nhật (Sunday)
Lưu ý: 
Ngoài những địa điểm cố định trên đây, còn một số giáo điểm khác trong tỉnh Sơn La sẽ có thánh lễ theo định kỳ một tháng một lần. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với cha Giuse Nguyễn Trung Thoại, chính xứ Hòa Bình.
Số điện thoại: 0912104734
 
 
 

 
THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Bản Xéo Sin Chải, xã San Thàng, Tp. Lai Châu, Lai Châu
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 19g30
 
 
 

 
ĐIỆN BIÊN
Bản Phủ, xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên, Điện Biên
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 20g00
 
 
 

 
NHÀ THỜ HÀ THẠCH
Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Ngày trong tuần (Week days) 05g45 (thứ Ba và thứ Sáu)
19g30 (thứ Năm)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 09g30 (thiếu nhi); 19g30 (người lớn)
 
 
 

 
NHÀ THỜ TRÙ MẬT
Khu 5, Văn Lung, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday) 19g00
Chúa Nhật (Sunday) 09g00
 
 
 

 
NHÀ THỜ NỖ LỰC
Nỗ Lực, Thụy Vân, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Ngày trong tuần (Week days) 05g00
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday) 07g00; 09g15
 
 
 
 
NHÀ THỜ TIÊN CÁT
Phố Đoàn Kết, P. Tiên Cát, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
THỨ GIỜ LỄ ĐỊA  ĐIỂM GHI CHÚ
HAI 5 GIỜ 00 TIÊN CÁT  
BA 19 GIỜ 30 HƯƠNG LÂU  
19 GIỜ 30 TIÊN CÁT  
NĂM 19 GIỜ 30 VIỆT TRÌ  
 
SÁU
ĐẦU THÁNG  
15 GIỜ 00
 
TIÊN CÁT
 
LỄ LTXCHÚA
THƯỜNG 19 GIỜ 30 TIÊN CÁT  
 
BẢY
5 GIỜ 00 TIÊN CÁT  
19 GIỜ 30 VIỆT TRÌ LỄ CHỦ NHẬT
 
CHỦ NHẬT
 
9 GIỜ 00 TIÊN CÁT LỄ TNTT
15 GIỜ 00 HƯƠNG LÂU   
19 GIỜ 30 TIÊN CÁT  
CN TUẦN
I VÀ III
11 GIỜ 00 TIÊN CÁT LỄ TIẾNG ANH
 
 

 
NHÀ THỜ TUYÊN QUANG
P. Minh Xuân, Tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday) 08g00
 
 
 

 
NHÀ THỜ YÊN BÁI
Tổ 38, P. Hồng Hà, Tp. Yên Bái, Yên Bái
Ngày trong tuần (Week days) 19g00 (thứ Năm, thứ Sáu)
Thứ Bảy (Saturday) 19g00
Chúa Nhật (Sunday) 15g00
 
 
 

 
NHÀ THỜ NGHĨA LỘ
P.Trung Tâm, Tx Nghĩa Lộ, Yên Bái
Ngày trong tuần (Week days) 19g15
Thứ Bảy (Saturday) 19g15 (giới trẻ - thiếu nhi)
Chúa Nhật (Sunday) 19g15 (người lớn)
 
 
 

 
NHÀ THỜ CỐC LẾU
Phố Sơn Tùng, P.Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g30 (thứ Ba đến thứ Sáu)
Thứ Bảy (Saturday) 19g30 (Chầu Thánh Thể)
Chúa Nhật (Sunday) 09g30; 19g30
NHÀ THỜ CAM ĐƯỜNG
Phường Bắc Lệnh, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g30 (thứ Hai, thứ Năm)
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday)  
NHÀ THỜ BẮC CƯỜNG
Phường Bắc Cường, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g30 (thứ Hai, thứ Tư)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday)  
NHÀ THỜ SƠN MÃN
xã Vạn Hòa, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g30 (thứ Ba, thứ Sáu)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday)  
 
 
 

 
NHÀ THỜ PHỐ LU
TT Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g00
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 15g00
 
 
 

 
NHÀ THỜ TẰNG LOỎNG
TT Tằng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 06g00 (thứ Hai)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 19g00
 
 
 

 
NHÀ THỜ SAPA
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g00
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 09g00
NHÀ THỜ HẦU THÀO
Thôn Hang Đá, xã Hầu Thào, Sapa, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday) 15g00
Chúa Nhật (Sunday)  
NHÀ THỜ LAO CHẢI
Thôn Lồ, xã Lao Chải, Sapa, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 14g30
NHÀ THỜ THÔN LÝ
Thôn Lý, xã Lao Chải, Sapa, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 16g00
 
 
 
 
 
 
 
|||||
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Họp mặt liên tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa 2023 với chủ đề “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”
Họp mặt liên tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa 2023 với chủ đề “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”
Họp mặt liên tu sĩ Giáo phận Hưng Hóa được diễn ra vào ngày 02.02.2023, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc với chủ đề “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”. Hơn 400 anh chị em tu sĩ thuộc 23 Hội dòng, Tu đoàn, Tu hội đang phục vụ trên khắp 10 tỉnh thành của Giáo phận đã cùng quy tụ và chung chia niềm vui ngày hội ngộ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log