Thứ năm, 23/05/2024
GIỜ LỄ TẠI CÁC NHÀ THỜ 

 
NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Trung Sơn Trầm, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
Ngày trong tuần (Week days) 05g30 (thứ Hai đến thứ Bảy)
Tối Thứ Bảy (Saturday) 19g45
Sáng Chúa Nhật (Sunday) 7g30
 

NHÀ THỜ SƠN TÂY
Số 70 Lê Lợi, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
Ngày trong tuần (Week days) 19g30
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday) 07g30; 19g130
 
 GIÁO XỨ TÌNH LAM
(Giờ lễ mùa đông )

 
NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG GIÁO HỌ
Thứ Bảy 15h30 Lễ Chúa Nhật Sẽ được thông báo theo tuần
19h30 Lễ Chúa Nhật Phượng Đồng
Phượng Bãi
Chủ Nhật 09h00 Lễ Chủ Nhật (Lễ Thiếu Nhi) Tình Lam
     
19h30 Lễ Chủ Nhật Tình Lam
Phượng Bãi
Lễ Trọng không trùng vào Chủ Nhật Sẽ có thông báo cụ thể cho từng dịp lễ Lễ trọng buộc Sẽ có thông báo cụ thể cho từng dịp lễ
Các ngày trong tuần Sáng thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm
05h15
Thánh lễ ngày thường Tình Lam
Buổi tối thứ Hai, thứ Ba
19h30
Thánh lễ ngày thường Các họ lẻ theo lịch mục vụ hàng tuần
Tối thứ Tư và thứ Sáu
19h30
Thánh lễ ngày thường Tình Lam
Tối thứ Năm
19h30
Thánh lễ ngày thường Phượng Đồng
 

 
NHÀ THỜ HÒA BÌNH
Tổ 21, P.Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình
Ngày trong tuần (Week days) 19g30
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday) 09g30; 19g30
 
 
 
GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ - GIÁO XỨ MỘC CHÂU
LỊCH LỄ NHÀ THỜ GIÁO XỨ MỘC CHÂU
Tiểu Khu Nhà Nghỉ, TTNT Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Ngày trong tuần
(Week days)
Thứ 2, Thứ 4: 5g30
Từ thứ 3, thứ 5, thứ 6: 19g30
Thứ Bảy
(Saturday)
           14g00 (Họ lẻ)
19g30
Chúa Nhật
(Sunday)
8g30
             14g00 (Họ lẻ)
19g30
 
 
THÀNH PHỐ SƠN LA
Tổ 4, P.Quyết Thắng, Tp. Sơn La, Sơn La
Thứ Bảy (Saturday)
THỊ TRẤN ÍT ONG – MƯỜNG LA – SƠN LA
Tiểu khu 2, TT Ít Ong, Mường La, Sơn La
Thứ Bảy (Saturday)
THỊ TRẤN YÊN CHÂU – YÊN CHÂU – SƠN LA
Tiểu khu 6, TT Yên Châu, Yên Châu, Sơn La
Chúa Nhật (Sunday)
CÒ NÒI – MAI SƠN – SƠN LA
Tiểu khu 3/2, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La
Chúa Nhật (Sunday)
Lưu ý: 
Ngoài những địa điểm cố định trên đây, còn một số giáo điểm khác trong tỉnh Sơn La sẽ có thánh lễ theo định kỳ một tháng một lần. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với cha Giuse Nguyễn Trung Thoại, chính xứ Hòa Bình.
Số điện thoại: 0912104734
 
 
 


 
THÀNH PHỐ LAI CHÂU
Bản Xéo Sin Chải, xã San Thàng, Tp. Lai Châu, Lai Châu
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 19g30
 
 
 


 
ĐIỆN BIÊN
Bản Phủ, xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên, Điện Biên
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 20g00
 
 
 


 
NHÀ THỜ HÀ THẠCH
Hà Thạch, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Ngày trong tuần (Week days) 05g45 (thứ Ba và thứ Sáu)
19g30 (thứ Năm)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 09g30 (thiếu nhi); 19g30 (người lớn)
 
 
 


 
NHÀ THỜ TRÙ MẬT
Khu 5, Văn Lung, Tx. Phú Thọ, Phú Thọ
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday) 19g00
Chúa Nhật (Sunday) 09g00
 
 
 


 
NHÀ THỜ NỖ LỰC
Nỗ Lực, Thụy Vân, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Ngày trong tuần (Week days) 05g00
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday) 07g00; 09g15
 
 
 
 
NHÀ THỜ TIÊN CÁT
Phố Đoàn Kết, P. Tiên Cát, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
THỨ GIỜ LỄ ĐỊA  ĐIỂM GHI CHÚ
HAI 5 GIỜ 00 TIÊN CÁT  
BA 19 GIỜ 30 HƯƠNG LÂU  
19 GIỜ 30 TIÊN CÁT  
NĂM 19 GIỜ 30 VIỆT TRÌ  
 
SÁU
ĐẦU THÁNG  
15 GIỜ 00
 
TIÊN CÁT
 
LỄ LTXCHÚA
THƯỜNG 19 GIỜ 30 TIÊN CÁT  
 
BẢY
5 GIỜ 00 TIÊN CÁT  
19 GIỜ 30 VIỆT TRÌ LỄ CHỦ NHẬT
 
CHỦ NHẬT

 
9 GIỜ 00 TIÊN CÁT LỄ TNTT
15 GIỜ 00 HƯƠNG LÂU   
19 GIỜ 30 TIÊN CÁT  
CN TUẦN
I VÀ III
11 GIỜ 00 TIÊN CÁT LỄ TIẾNG ANH
 
 


 
NHÀ THỜ TUYÊN QUANG
P. Minh Xuân, Tp. Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday) 08g00
 
 
 


 
NHÀ THỜ YÊN BÁI
Tổ 38, P. Hồng Hà, Tp. Yên Bái, Yên Bái
Ngày trong tuần (Week days) 19g00 (thứ Năm, thứ Sáu)
Thứ Bảy (Saturday) 19g00
Chúa Nhật (Sunday) 15g00
 
 
 
NHÀ THỜ NGHĨA LỘ
P.Trung Tâm, Tx Nghĩa Lộ, Yên Bái
Ngày trong tuần (Week days) 19g15
Thứ Bảy (Saturday) 19g15 (giới trẻ - thiếu nhi)
Chúa Nhật (Sunday) 19g15 (người lớn)
 
 
 
NHÀ THỜ CỐC LẾU
Phố Sơn Tùng, P.Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g30 (thứ Ba đến thứ Sáu)
Thứ Bảy (Saturday) 19g30 (Chầu Thánh Thể)
Chúa Nhật (Sunday) 09g30; 19g30


NHÀ THỜ CAM ĐƯỜNG
Phường Bắc Lệnh, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g30 (thứ Hai, thứ Năm)
Thứ Bảy (Saturday) 19g30
Chúa Nhật (Sunday)  

NHÀ THỜ BẮC CƯỜNG
Phường Bắc Cường, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g30 (thứ Hai, thứ Tư)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday)  

NHÀ THỜ SƠN MÃN
xã Vạn Hòa, Tp. Lào Cai, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g30 (thứ Ba, thứ Sáu)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday)  
 
 
NHÀ THỜ PHỐ LU
TT Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g00
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 15g00
 
 
NHÀ THỜ TẰNG LOỎNG
TT Tằng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 06g00 (thứ Hai)
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 19g00
 
 
NHÀ THỜ SAPA
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days) 19g00
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 09g00
NHÀ THỜ HẦU THÀO
Thôn Hang Đá, xã Hầu Thào, Sapa, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday) 15g00
Chúa Nhật (Sunday)  
NHÀ THỜ LAO CHẢI
Thôn Lồ, xã Lao Chải, Sapa, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 14g30
NHÀ THỜ THÔN LÝ
Thôn Lý, xã Lao Chải, Sapa, Lào Cai
Ngày trong tuần (Week days)  
Thứ Bảy (Saturday)  
Chúa Nhật (Sunday) 16g00
 
 
 
 
 
 

 
Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Đồn Vàng: Đức cha Đaminh dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cha cố Giuse Phạm Xuân Thảo
Giáo xứ Đồn Vàng: Đức cha Đaminh dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cha cố Giuse Phạm Xuân Thảo
Vào 09g00 ngày 20/05/2024, tại nhà thờ giáo xứ Đồn Vàng,  Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cha cố Giuse Phạm Xuân Thảo. Đồng tế với Đức cha, có cha Quản hạt Tây Nam Phú Thọ, cha Giám tỉnh, quý cha dòng Thừa Sai Đức Tin, quý cha trong Giáo phận.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log