Thứ hai, 10/08/2020

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27.11.2019

Cập nhật lúc 20:39 26/11/2019

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha nhân hậu, ngày mới của con hôm nay xin được khởi đầu bằng lời nguyện tạ ơn vì vẻ đẹp của muôn tạo vật và món quà sự sống mà Cha không ngừng làm mới lại trong con. Cha ơi, con vẫn hay cảm thấy thật khó để dám khẳng định và thể hiện con người Ki-tô hữu của mình trước người đời. Tuy vậy, con trông cậy vào Thần Khí của Cha và xin Cha thương ban ơn cho con được can đảm trong lời nói, đặc biệt là trong việc làm. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE MORNING
Good Father, as I begin this day, I thank you for the beauty of creation and the gift of life that you continually renew in me. It is true that I often feel unable to affirm or explain who I am as a Christian. However, I trust in your Spirit and ask you for the grace to be bold in words, but especially in example. I offer this day for the Pope's intentions for this month. Our Father...
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Không phải lúc nào con cũng sẵn lòng đón nhận những điều xảy đến cho mình do người khác gây nên. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiểu rằng: con có thể không kiểm soát được một số tình huống nhất định, nhưng cách con đối ứng lại là điều tạo nên sự thay đổi. Con xin được chọn việc học hỏi từ mọi tình huống và phó thác đời mình vào tay Chúa, ngay cả trong những tình huống con chẳng vừa lòng.
WITH JESUS DURING A DAY
I am not always willing to accept situations that happen as a result of the actions of others. However, the key is to understand that I may not have control over certain situations, but the way I respond to them is what makes the difference. I choose to learn from every situation and entrust my life into God's hands, taking advantage of even situations that are not pleasing to me.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào lúc cuối ngày, con xét lại tâm tưởng và những gì đã diễn ra trong ngày. Con đã gặp gỡ những ai hôm nay? Con có giúp đỡ những người cần đến con chăng? Con ghi nhớ tên những ai con muốn nói lời cảm ơn. Hôm nay lòng con đã dâng lên những cảm xúc nào? Nếu phải dùng một từ hoặc cụm từ để tóm tắt lại các cuộc gặp gỡ của con hôm nay thì từ, cụm từ đó là gì? Chúa ơi, con hướng về ngày mai, và trông chờ ngày mới. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day I examine my thoughts and the events that transpired. Whom did I walk with today? Did I help those who needed me? I take note of the names of those people I want to give thanks for today. What feelings did I experience? I note a short word or phrase with which to summarize today's encounters. I look forward to a new day. Our Father...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.
 
 
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Biến đổi của ân sủng
Biến đổi của ân sủng
“Lạy Chúa, Chúa có một dự định vô cùng tốt lành cho con, xin cho con biết ôm lấy nó, vì Chúa sẽ cho con một mùa bội thu không chỉ ở đời này nhưng cả đời sau, khi con được Chúa biết đến như thánh Lorensô được Chúa biết”
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log